Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Groninger Leergang Huurrecht

Organisatie Groninger Leergang Huurrecht

De Groninger Leergang Huurrecht wordt georganiseerd door het Juridisch Postacademisch Onderwijs van de RUG en staat onder leiding van prof. Justine van Lochem, bijzonder hoogleraar Huurrecht. De GL Huurrecht kent een Raad van Toezicht, die de kwaliteit van de opleiding bewaakt.

Coördinerend Hoofddocent

prof. Van Lochem

Prof.mr.dr. J.P. (Justine) van Lochem promoveerde op 3 december 2019 aan de Universiteit van Utrecht met haar dissertatie: ‘Open normen in het huurrecht – Ruimte versus rechtszekerheid’. Nog voordat zij haar proefschrift verdedigd had, solliciteerde Justine naar de functie van bijzonder hoogleraar huurrecht. Nu bekleedt zij de VHA Leerstoel Huurrecht en is zij bijzonder hoogleraar huurrecht aan de Universiteit Groningen en advocaat bij Dentons. Daarnaast is zij lid van de redactie van het WR Tijdschrift voor Huurrecht en de Groene Serie Huurrecht. Ook draagt zij bij aan Tekst & Commentaar Huurrecht. Justine wil een brug slaan tussen de wetenschap en de huurrechtpraktijk.

pao logo

Praktische organisatie

De praktische organisatie van de GL Arbeidsrecht ligt in de handen van het bureau Juridisch Postacademisch Onderwijs (PAO-bureau). Naast de Groninger Leergang Huurrecht organiseert het PAO-bureau de Groninger Leergang Arbeidsrecht en de Leergang Energierecht. Daarnaast is er elk jaar een cursusprogramma met korte cursussen. De organisatie van congressen en incompany-onderwijs voor de faculteit Rechtsgeleerdheid ligt eveneens (deels) in handen van het Juridisch PAO.

Raad van Toezicht

Voor de Groninger Leergang Huurrecht bestaat een Raad van Toezicht. De taak van de Raad van Toezicht is:

  • het adviseren over de inhoud en organisatie van de opleiding;
  • het oordelen over klachten;
  • het houden van toezicht op de opleiding.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden die afkomstig zijn uit respectievelijk de advocatuur, de rechterlijke macht en de wetenschap. De Raad van Toezicht wordt op dit moment gevormd door:

mr. B. Gruppen

mr. B. Gruppen

namens de advocatuur

Birgit M.B. Gruppen werkt sinds 1988, na het afronden van haar studie aan de RUG (privaat- en strafrecht) bij Trip Advocaten en Notarissen en is gespecialiseerd in huurrecht. Zij staat verhuurders en huurders bij van woningen en bedrijfsruimten bij tal van huurrechtzaken zoals huurprijsgeschillen, geschillen ter zake van servicekosten, onderhoud, renovatie en opleveringsschade maar ook overlast en woonfraude. Mr. Gruppen vervult een aantal nevenfuncties. Op kantoor houdt zij zich actief bezig met de begeleiding en opleiding van advocaat-stagiaires en bekleedt zij de functie van interne Vertrouwenspersoon. Buiten kantoor is zij actief als bestuurslid van de Stichting Vrijwilligers & Vrienden Universitair Medisch Centrum Groningen, en is zij lid van de specialistenverenigingen Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNVR).

mr. G.J.J. Smits

namens de rechterlijke macht

prof. M. Vols

namens de wetenschap

Opleidingsreglement

De basis voor de Groninger Leergang Huurrecht is neergelegd in het opleidingsreglement. Het opleidingsreglement is vastgesteld door het faculteitsbestuur op 8 september 2021.

Laatst gewijzigd:24 januari 2024 16:02