Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Groninger Leergang Huurrecht

Informatie

24 NOvA punten

De Groninger Leergang Huurrecht gaat weer van start in het najaar van 2025. Hebt u vragen, mail dan met pao-secretariaat rug.nl.

Praktische informatie

Met de Groninger Leergang Huurrecht zijn 24 PE-punten te behalen. De Leergang bestaat uit zes modules van vier uur, verspreid over zes cursusdagen. Op elke cursusdag wordt een onderwerp behandeld in de vorm van een interactief college. Zowel theorie als toepassing in de praktijk (bijv. aan de hand van casus) komen aan de orde.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij het voorgeschreven cursusmateriaal (literatuur, wetgeving, jurisprudentie en casusposities) voorafgaand aan de cursusdag grondig bestuderen. Tijdens de cursusdagen wordt een actieve houding van de deelnemers verwacht, daarom worden maximaal vijftien deelnemers tot de Leergang toegelaten. Na de laatste module van de leergang ontvangen de deelnemers tijdens het afsluitende diner hun certificaat.

De Raad voor de Rechtsbijstand heeft deze opleiding erkend als basisopleiding voor het Huurrecht.

Locatie en Leeromgeving

De leergang 2025-2026 vindt plaats omgeving Groningen.

Alle informatie voor cursisten wordt ontsloten via de elektronische leeromgeving van de RUG. Wanneer u zich inschrijft, krijgt u bij aanvang van de leergang een account voor deze leeromgeving.

Organisatie

De Leergang wordt georganiseerd door het bureau Juridisch Postacademisch Onderwijs (Rijksuniversiteit Groningen) en staat onder leiding van prof. mr. dr. J. van Lochem, bijzonder hoogleraar huurrecht te Groningen.

Vragen over de Groninger Leergang Huurrecht kunt u stellen aan het bureau Juridisch Postacademisch Onderwijs: pao-secretariaat rug.nl

Laatst gewijzigd:06 september 2023 11:27