Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Postacademisch Onderwijs Groninger Leergang Arbeidsrecht

Voor wie?

De Groninger Leergang Arbeidsrecht is bedoeld voor arbeidsrechtjuristen in het civiele recht die hun kennis van het arbeidsrecht verder willen verdiepen. Om deel te nemen aan de Groninger Leergang Arbeidsrecht dient u ten minste drie jaar ervaring te hebben in het civiele arbeidsrecht. U hebt idealiter een academisch juridische opleiding gevolgd. Indien u een andere achtergrond hebt, dan kunt u zich aanmelden en zullen we nagaan of u toelaatbaar bent. Het kan voorkomen dat u onder voorwaarden toelaatbaar bent.

Laatst gewijzigd:15 februari 2024 15:00