Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Friese taal en cultuurWie wat waar

Skanomodu

Studievereniging Skanomodu en studentenvereniging Bernlef

Studievereniging Skanomodu

Sinds juni 2007 heeft de opleiding Friese Taal en Cultuur een eigen studievereniging. Deze studievereniging draagt de naam Skanomodu, wat ‘Schone Moed’ betekent.

De studievereniging zet zich in voor de studenten en de opleiding zelf. Ze wil een sfeer creëren waarin je gemakkelijk studeert en daarnaast ter ontspanning activiteiten met elkaar kunt ondernemen. Ze organiseert maandelijks een borrel en geregeld diverse activiteiten. Zo worden er verschillende dagen georganiseerd waarbij studenten Friese sporten kunnen beoefenen. Ook worden er excursies ondernomen naar Friese gebieden buiten de Nederlandse staatsgrens, zoals bijvoorbeeld het in Duitsland gelegen Noord-Friesland.

Verder wil de vereniging de opleiding Friese Taal en Cultuur promoten op de middelbare scholen om zo meer studenten aan te trekken. Een algemeen misverstand bestaat dat je met een BUL van Friese Taal en Cultuur niets kunt. Je kunt er juist wèl veel mee en die opvatting wil Skanomodu verbreiden onder de aankomende en al studerende jongeren in Groningen.

De vereniging heeft ook een eigen blad, Skanoskrift, dat vier keer per academisch jaar uitkomt. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden over de studie en de Frisistiek in zijn algemeen.

Bestuur 2011-2012
Sigrid Kingma Voorzitter

sigrid@skanomodu.nl

Tsjomme Dykstra Penningmeester tsjomme@skanomodu.nl
Maaike Andringa Secretaris

maaike@skanomodu.nl

Jan Ybema Algemeen Bestuurslid jan@skanomodu.nl


Postadres:

Stúdzjeferiening Skanomodu - Rijksuniversiteit Groningen

Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 - Kamer 1315.0359

9712 EK Groningen

Studentenvereniging Bernlef

De meeste studenten van de opleiding Friese taal en cultuur zijn ook lid van de studentenvereniging F.F.J. Bernlef, een Friese studentenvereniging, opgericht in 1925.

Bernlef is een gezelligheidsvereniging, waar je naast het drinken van een biertje, veel kunt doen. Er worden bijvoorbeeld excursies georganiseerd, sprekers uitgenodigd, feesten gehouden, en ook is er een paar keer per jaar een kamp in het weekend. Verder zijn er binnen Bernlef allerlei activiteiten. Zo zijn er diverse kommissies, die onder toeziend oog van het bestuur Bernlef draaiende houden. Daarnaast zijn er ontspanningsactiviteiten, zoals:

  • sport (kaatsen en zaalvoetbal),
  • zingen
  • en kursussen (leren Fries te schrijven en voor niet-Friezen leren Fries te verstaan en/of te spreken).

Meer informatie klik hier

Postadres:

Studievereniging Bernlef, Postbus 716, 9700 AS Groningen

Contact:

bestjoer@bernlef.com

Laatst gewijzigd:26 september 2018 15:25