Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of Arts Our faculty Organisatie Services and facilities Institute of Education Onderwijs en Examenregelingen Teaching and examination regulations 2017-2018

Masteropleidingen

Onderwijs- en Examenregelingen 2017-2018

De Onderwijs- en Examenregelingen bestaan uit deel A, een algemeen deel, geldend voor alle masteropleidingen binnen de Faculteit der Letteren en uit deel B, een opleidingsspecifiek deel voor elk van de opleidingen apart.

Deel A van de OER 2017 - 2018 voor alle masteropleidingen.

Maatschappelijk georiënteerde masteropleidingen

Archeologie / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

-Toetsplan MA Archeologie

Communicatie- en Informatiewetenschappen / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan MA CIW

Europese Studies / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan MA Euroculture

Geschiedenis deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan MA Geschiedenis

Internationale Betrekkingen (60 ECTS) / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan MA IB

Internationale Betrekkingen - NOHA (90 ECTS) / deel B

NOHA transition regulations for the 90 ECTS Curriculum

Internationale Betrekkingen - NOHA (90 ECTS) / deel C

Internationale Betrekkingen - NOHA (120 ECTS) / part C

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan MA NOHA

Letterkunde / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix Europese Letteren en Culturen

- Eindkwalificaties en Matrix English Literature and Culture

- Eindkwalificaties en Matrix Writing, Editing and Mediating

- Toetsplan MA Europese Letteren en Culturen

- Toetsplan MA English Literature and Culture and WEM

Oudheidstudies / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan MA Oudheidstudies

Taalwetenschappen /deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan Europese Taalkunde

- Toetsplan Neurolinguïstiek

- Toetsplan Applied Linguistics

- Toetsplan Multilingualism

Kunst- en Cultuurwetenschappen / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan MA Kunstgeschiedenis

- Toetsplan MA KCM

Mediastudies / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan Journalistiek

- Toetsplan Journalism

Midden-Oosten Studies / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan MOS

Neerlandistiek / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan Neerlandistiek

Noord-Amerika Studies / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan MA AS

Research Masteropleidingen

Archaeology / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan ReMa Archaeology

Art History and Archaeology / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan ReMa AHA

Arts and Culture: Cultural Leadership / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan ReMa Cultural Leadership

Classical, Medieval and Early Modern Studies / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan ReMa CMEMS

Linguistics / deel B

Clinical Linguistics (EMCL)

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan ReMa Linguistics

Literary and Cultural Studies / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan ReMa LCS

Modern History and International Relations / deel B

- Eindkwalificaties en Matrix

- Toetsplan ReMa MHIR

Educatieve Masteropleidingen

EduMa Duits

EduMa Engels

EduMa Frans

EduMa Fries

EduMa Geschiedenis

EduMa Grieks en Latijn

EduMa Nederlands

Eduma Spaans

Laatst gewijzigd:04 februari 2020 15:08
printView this page in: English