Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)Corporate Responsibility

Corporate Responsibility

Ondernemingen worstelen met de vraag waar hun verantwoordelijkheden beginnen en eindigen. In de private sector, een winstoogmerk mag in eerste instantie het bestaan van de onderneming legitimeren. Maar de ondernemingsactiviteiten hebben een veelheid aan bijeffecten die niet direct op de balans worden opgenomen. Omgevings- en sociale bijeffecten kunnen diverse vormen aannemen, en genereren een veelheid aan (strategische) vragen die verschillen per onderneming. Wat nemen we wel en niet mee? Hoe integreren we dit in onze bedrijfsvoering? Zijn korte termijn investeringen in omgevings- en sociale issues op lange termijn winstgevend ? Moeten we het pro-actief beter doen dan onze concurrenten, of juist wachten op wetgeving? Zijn we open over wat we doen, of juist niet? En hoe integreren we dit in onze governance-systemen?

Naast deze interne discussies, relateert het ook aan veranderende percepties in de samenleving over de verantwoordelijkheden van organisaties. Diverse belanghebbenden hebben verschillende ideeën en verwachtingen. Een goede aanpak van de stakeholderrelaties is essentieel voor de lange termijn `license to operate’ van organisaties. Leidt een expliciet verantwoordelijke benadering tot extra middelen uit financiële markten? Hoe maken we betrouwbare regelingen met lokale gemeenschappen die leiden tot ‘shared value’?

Deze vragen worden nog dringender op een internationaal niveau. In de Nederlandse context, zijn veel zaken middels nationale wetgeving of tradities reeds opgelost. Over de grenzen duiken echter nieuwe vragen op. Wat betekent bijvoorbeeld een vakbond in China? Hoe voorzie je Ugandese werknemers van een pensioen? Hoe verwerk je chemisch afval, zonder een geschikte infrastructuur? Voldoen lokale werknemers aan onze integriteitsstandaarden? Hoe realiseren we dat onze leveranciers aan onze standaarden voldoen? En de leveranciers van onze leveranciers ? Wat is de veranderende rol van NGO’s in dit verhaal?

printView this page in: English