Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)Corporate GovernanceUp till now

Seminar: Op zoek naar de blinde vlekken van de toezichthouder

iGOR event 9 november 2017

Besluitvorming binnen Raden van Toezicht bestaat uit veel meer dan het simpelweg optellen en aftrekken van bekende voor- en nadelen. Het is ook een (gezamelijke) zoektocht naar kansen en bedreigingen op korte en lange termijn. Wat is wel relevant en wat niet? Wanneer nemen we een besluit? Wat verstaan we onder een goed besluit? In dit traject bestaan diverse valkuilen en dringen ethische afwegingen zich geregeld op.

Ook in uw raad wordt u hiermee geconfronteerd. Elke raad en elke toezichthouder heeft blinde vlekken, en wel eens twijfels over eigen inschattingen of over de dynamiek binnen de raad. Wil ik meer weten? Moet ik doorvragen? Ken ik alle opties? Gaan we te snel óf juist te langzaam? Is dit nu verantwoord en is dit in de toekomst nog steeds verantwoord?

Op 9 november 2017 vond een seminar plaats om dit soort vragen gezamenlijk te onderzoeken. Middels korte presentaties hebben we de psychologie van de besluitvormer onderzocht en zijn we ingegaan op veel voorkomende dilemma’s. Dit in combinatie met praktijkvoorbeelden van uiterst relevante vraagstukken. Uiteraard was er ruimte voor discussie, onderling en met de experts.

Gastheren:

  • Prof. Dr. Dick de Waard RA, Hoogleraar auditing, toezichthouder bij Zorgpartners Friesland, Accare, COG Drenthe, Drenthe College en beleggersvereniging VEB.
  • Dr. Kees van Veen, managing director van het Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR), Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:17 augustus 2018 16:02