Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)

Expert op het gebied van toezicht en rapportering

Het Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR) verenigt Groningse academici met interesse in vraagstukken rondom het functioneren van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Wat ons drijft is nieuwsgierigheid naar de effectiviteit van bestaande praktijken, nieuwe ontwikkelingen, en antwoorden voor de toekomst.

We richten ons op drie thema’s: Corporate Governance, Corporate Responsibility & Corporate Reporting. Onze ambitie is het op gang brengen van een gezonde kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk.

Wilt u meedenken of heeft u een actueel vraagstuk? Neem contact met ons op.

Blog iGOR

Jaarverslagen grote ondernemingen nog weinig concreet over klimaatimpact
Datum:06 augustus 2019
Veel grote Nederlandse ondernemingen rapporten in hun jaarverslagen uitvoerig over klimaatimpact. Maar slechts een beperkt aantal bedrijven verschaft concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2-uitstoot, over de impact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering en over hun toekomstverwachtingen om die impact te beperken.
Evaluatie Wet Bestuur en Toezicht
Datum:01 december 2016

Samen met de collega's van het Instituut voor Ondernemingsrecht werkt iGOR aan de evaluatie van de Wet Bestuur en Toezicht. De evaluatie vindt plaats als gevolg van vragen over de beoogde wet in de Eerste Kamer in 2012. De opdracht is verstrekt door het WODC...

iGOR bestudeert bijdrage van Eumedion aan bevordering Corporate Governance en duurzaamheid
Datum:29 november 2016

In opdracht van EUMEDION heeft iGOR onderzocht welke bijdrage Eumedion heeft geleverd aan de bevordering van de corporate governance en duurzaamheid van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Summerschool 2017: Corporate Governance and Board effectiveness
Datum:17 augustus 2016

iGOR is organising a summer school in august 2017 which aims to bring together international researchers with an interest in the functioning of boards.

Learning communities van iGOR

Learning Communitief of iGOR


Onze thema's

thema's iGOR

Social Impact Assessment Tool

socialimpact

Tool voor zelfevaluaties

evaluation
printView this page in: English