Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekEvaringsdeskundigen en suïcidepreventie

Onderwijsmodule voor ervaringsdeskundige

De onderwijsmodule voor ervaringsdeskundigen over het thema suicidaliteit is nog in ontwikkeling, samen met Phrenos, het kenniscentrum voor herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen.

Veel opleidingen tot ervaringsdeskundige zijn zich momenteel aan het orienteren op lesmateriaal wat betreft dit thema. Relevant is de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Dit is een vrij omvangrijke richtlijn voor alle beroepsgroepen in de GGZ, waarvan zowel een samenvatting als de volledige richtlijn beschikbaar is. Verder is er qua Nederlandse handboeken over dit thema het boek Suicidepreventie in de praktijk aan te raden.

Op de website van 113 is een korte, goede uitleg te vinden met informatie over het herkennen van suicidaliteit, en een aantal handvatten hoe je hier mee om kunt gaan. Onderzoek laat tot nu toe zien dat de grootste risicogroep voor zowel suicide als suicidepogingen mensen zijn die eerder al een poging hebben gedaan. En belangrijkste signaal van ernstige suicidaliteit is dat iemand zich een last voelt voor zijn of haar omgeving of de samenleving en zich niet meer verbonden voelt, in combinatie met iemands vermogen heeft om de handelingen van zelfdoding te kunnen ondernemen.
De Ivonne van de Ven Stichting geeft ook handvatten in het omgaan met suicidale mensen vanuit een ervaringsperspectief.

Tenslotte komt binnenkort de generieke module voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag vanuit patiëntperspectief uit, zie deze website.

Laatst gewijzigd:05 maart 2018 09:34