Skip to ContentSkip to Navigation

Naasten en nabestaanden

Als ervaringsdeskundige kun je een belangrijke rol spelen voor naasten en nabestaanden als het gaat om voorlichting en psychoeducatie. In dergelijke bijeenkomsten, of bij individuele contacten, kan je naasten en nabestaanden vertellen hoe het voor jou is geweest om suicidaal te zijn, en hoe zij zich beter kunnen inleven. Ook wordt het veelal al belangrijk en prettig ervaren als naasten en familie jou vragen kunnen stellen. Verder kun je een rol spelen in het contact tussen naasten en een suicidaal persoon; hoe kunnen naasten zich het beste opstellen en wat is steunend? Hoe kunnen naasten het gesprek aangaan met hun suicidale geliefde? Hoe kunnen ze zich beter inleven en een open gesprek aangaan over suicidaliteit? Hoe kunnen ze er zelf voor zorgen dat (over)bezorgdheid niet de boventoon gaat voeren, of dat de gelijkwaardigheid in de relatie in het geding komt? En hoe kunnen naasten het beste voor zichzelf en hun eigen emoties zorgen, zodat zij ook langere tijd steun kunnen blijven geven. En hoe kunnen zij omgaan met de mogelijkheid (of bij nabestaanden realiteit) dat iemand door suicide om het leven kan komen?
Hier staat vanuit ervaringsperspectief hoe iemand het prettig vindt om benaderd te worden over haar suicidaliteit. 

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:04