Skip to ContentSkip to Navigation

Doorbreek het taboe

Wil je als ervaringsdeskundige jouw ervaringen met suicidaliteit gaan delen om anderen te helpen en het taboe te doorbreken? En twijfel je of je hier klaar voor bent? Wanneer ben je hersteld genoeg om het stigma te doorbreken? Iedereen heeft uiteraard hier zijn of haar unieke standpunt over.

In de richtlijn van het Suicide Prevention Resource Center (2010) worden een aantal handvatten en overwegingen aangereikt om jouw gedachten hierover richting te geven. Deze richtlijn benadrukt dat niet iedereen zijn of haar verhaal hoeft te delen en je hiertoe niet 'verplicht' moet voelen. Je moet jezelf eerst voldoende tijd geven om te herstellen, en hierbij goed oog te houden voor het verschil tussen jezelf helen en anderen willen helpen. Het kan zeker wel jaren duren na jouw suïcidepoging of ervaring met suïcidaliteit om hier over te spreken. Je kunt ook aan jouw hulpverlener vragen of hij of zij vindt dat het de goede tijd is om hier jouw verhaal in de openbaarheid te brengen.
Daarnaast is jouw netwerk van familie en vrienden van belang. Je moet je afvragen of je klaar bent voor de reactie van jouw naasten. Want niet iedereen zal hier mogelijk even positief op reageren. Misschien zitten de mensen uit jouw omgeving op emotioneel gebied op een ander level of zijn zij bezorgd over jouw privacy. Spreek met jouw naasten over hoe zij hierin staan voor je de stap neemt naar openbaarheid. En schat vooraf in wat de gevolgen kunnen zijn als jouw verhaal wat in de openbaarheid komt. Maar uiteindelijk geldt: het is jouw beslissing. Bedenk je wel dat door de snelle en wijdverbreide toegang tot de (sociale) media jouw verhaal altijd beschikbaar blijft, met alle gevolgen van dien voor jouw privacy en mogelijk jouw hele werkende leven.
Verder zijn volgende overwegingen zijn van belang:

 • Je hebt altijd keuze in hoe publiekelijk jij jouw verhaal wilt maken en wat wel of niet 'on record' gaat
 • Sommigen voelen zich juist prettiger als ze niemand in hun publiek kennen, bij sommigen is het juist fijn als er steunende mensen in het publiek zitten
 • Zoek lokale suïcide experts om jouw feedback te geven en informatie over hulpbronnen in de buurt, en om eventueel mee samen te werken

Ander suggesties

Help jouw publiek te begrijpen dat:

 • Wat suïcidaliteit is en wat helpt
 • Doorbreek misverstanden en mythes rondom suïcidaliteit, zie bijvoorbeeld hier
 • Probeer niet teveel over methoden van suïcide te spreken, omdat onderzoek laat zien dat dit tot kopieer gedrag kan leiden
 • Als je een publiek hebt van zowel suicidepogers als nabestaanden van suïcide kan het dialoog soms tot intense emoties gaan
 • Als je vragen krijgt die je liever niet beantwoord, kan je altijd reageren in de trant van ‘dank voor jouw interesse of bezorgdheid, maar ik hoop dat je
  begrijpt dat ik dit liever niet publiekelijk bespreek’
 • Als je een antwoord niet weet, kun je dat gewoon zeggen. Je kunt er desgewenst altijd nog later op terugkomen.

Spreken met de Media

Als je met de media spreekt, is dit een kans om journalisten meer en juistere informatie te geven over suïcidaliteit. Zie ook de 10 tips van de Ivonne van de ven stichting. Als je na een gesprek ergens op terug wilt komen, kan dat. Zorg ook dat je een artikel of stuk eerst ziet voordat het uitkomt indien dat mogelijk is.

Zorg voor jezelf

Zorg dat je bij iemand terecht kan na een media optreden. Voel je vrij om na afloop te spreken met anderen die vragen en opmerkingen hebben, maar je kunt hier ten alle tijden je grenzen in aangeven. Plan na een presentatie rustmoment in, of momenten waarin je juist helemaal niet over psychische problematiek of suicide spreekt.

Verder geeft het Lived Experience Network uit Australie een aantal handreikingen in het opzicht van herstel en de inzet van ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid.

Links

Suicide Prevention Resource Center, 2010. Special Considerations for Telling Your Own Story: Best Practices for Presentations by Suicide Loss and Suicide Attempt Survivors

https://www.sprc.org/resources-programs/special-considerations-telling-your-own-story-best-practices-presentations

https://www.113.nl/informatie/10-tips-voor-journalisten

https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-de-ggz/doe-mee/word-ambassadeur/

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:04