Skip to ContentSkip to Navigation

Zingeving en suicidaliteit

Als het gaat om zingeving en suicidaliteit, heben Marjoleine Vosselman & Paul van Hoek een stuk geschreven wat hier dieper op in gaat: Suïcidepreventie: leren leven met pijn. Hierin wordt besproken wat de voors en tegen zijn van het in de hulpverleing soms gangbare: 'suicidaliteit is geen kwestie van zingeving, maar een uiting van depressie' en waarin een lans wordt gebroken voor het bespreekbaarheid van zingevingsvragen. Ook worden hierin invalshoeken besproken waarbij er expliciet wel aandacht wordt besteed aan zingeving bij suicidaliteit, volgens onder andere:

Acceptance and commitment treatment: in deze relatief nieuwe vorm van gedragstherapie wordt geleerd om niet meer het gevecht aan te gaan met onaangename of vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties die niet te vermijden zijn, maar om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden). Zie de site Time to Act voor diverse oefeneningen en overdenkingen als het gaat om leven naar iemands persoonlijke waarden.

Andere mogelijke relevante literatuur :

Zingevende gespreksvoering Helpen als er geen oplossingen zijn

De zin van het bestaan

Tijd voor existentieel gerichte psychotherapie

Het verstand te boven, hoofdstuk 4 zingeving en suicidaliteit

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:04