Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)

Geestelijke verzorging. Een academische methodische blik (RUG)

Docent

Dr. Anja Visser

Inhoud

Welke verschillende benaderingen kun je kiezen in de begeleiding van cliënten en zorgverleners? Welke specifieke methoden horen daarbij? Centraal staat het methodisch werken in de geestelijke verzorging: Hoe hangen uitkomst, context en werkwijze in de geestelijke verzorging met elkaar samen?

Doelen

  • Inzicht in hoegeestelijk verzorgers zingevings- en levensbeschouwelijke vragen diagnosticeren.
  • Kennis van methodieken en methoden voor het begeleiden en hulpverlenen bij zingeving en levensbeschouwing.
  • Inzicht in de theoretische achtergrond van de methodieken.
  • Kunnen reflecteren op de toepasselijkheid van de methodieken en methoden.
  • Kunnen toepassen van verschillende methodieken en methoden in de praktijk.
  • Zelfstandig literatuuronderzoek op het gebied van de geestelijke verzorging verrichten en daarvan zowel schriftelijk als mondeling verslag doen.

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.

Aanmelden voor deze module


code THM-GV5

Inschrijfformulier / Meer Informatie / Rooster

Laatst gewijzigd:17 juli 2018 13:46