Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)

Geestelijke verzorging 1. De praktijk centraal (RUG)

Docent

Dr. Anja Visser

Inhoud

Hoe ziet het beroepsprofiel van de (ongebonden) geestelijk verzorger en de positie van de geestelijke verzorging ten opzichte van andere zorgende disciplines eruit? Centraal staan de existentiële, spirituele en esthetische dimensies van zingeving en levensbeschouwing, de rollen van de geestelijk verzorger als begeleider, opleider, adviseur en coördinator, en de Inhoudsgerichte, procesgerichte en persoonsgerichte competenties die daarbij horen. Daarnaast wordt een zelfstudieopdracht aangeboden rond de thema’s “interculturele competentie” en/of “multidisciplinaire spirituele zorg”.

Doelen

  • Inzicht verwerven in de belangrijkste ontwikkelingen in het domein van de geestelijke verzorging.
  • Inzicht verwerven in de infrastructuur van het zingevingsproces en de relatie tussen zingeving en levensbeschouwing.
  • Kunnen analyseren hoe een zingevingsproces zich voltrekt in een casus.
  • Kennis van diverse rollen van geestelijk verzorgers en wanneer deze aan bod komen.
  • Kennis van interdisciplinair werken en de raakvlakken tussen geestelijk verzorgers enerzijds en maatschappelijk werkers, psychologen, artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers anderzijds.

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.

Aanmelden voor deze module

code THMGV1E5

Inschrijfformulier / Meer Informatie / Rooster

Laatst gewijzigd:30 juni 2017 17:05