Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)Aanbod PAO 2017-2018

PAO cursus Johann Sebastian Bach, de vijfde evangelist?

Het verloop van de liturgie op de 1e Advent te Leipzig, door Bach opgetekend
Het verloop van de liturgie op de 1e Advent te Leipzig, door Bach opgetekend

Dit jaar staat opnieuw een cursus rond Johann Sebastian Bach op het programma. Op deze studiedagen wordt een antwoord gezocht op de vraag of hij terecht ‘de vijfde evangelist’ en ‘het muzikale Godsbewijs’ wordt genoemd. U krijgt aan de hand van voorbeelden uitleg over de manier waarop tekst en muziek met elkaar verbonden zijn. De achtergrond hiervan vormt de klassieke leer van de rhetorica die in het onderwijs een verbinding met muziek aanging en de werkwijze van componisten in Midden-Duitsland bepaalde. In deze traditie hadden composities die voor de liturgie waren bestemd hetzelfde doel als preken: uitleggen.

Naast de rhetorica krijgen enkele composities van Bach bijzondere aandacht: de passionen, het Weihnachtsoratorium en de Hohe Messe.. Aan de hand van voorbeelden zal geillustreerd worden op welke manier theologische noties in de composities gestalte kregen.

De cursus is bedoeld voor docenten (godsdienst, levensbeschouwing, geschiedenis, filosofie), predikanten en andere geïnteresseerden.

Meer informatie

Docent Dr.J.R. Luth
Omvang 2,5 ECTS
Data Woensdag 28 maart en woensdag 4 april 2018
Tijd 10-16.30 uur
Locatie Zaal 117, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen
Literatuur Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach.Zijn leven, zijn muziek, zijn genie, Utrecht 2000
Kosten 260 euro
Cursuscode RUG-6
Inschrijven Via het inschrijfformulier op www.rug.nl/ggw/pao vóór 1 maart 2018
Doelgroepen Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en overige belangstellenden
Accreditatie Geaccrediteerd door PKN voor permanente educatie in Open Erkend Aanbod
Laatst gewijzigd:22 november 2017 15:55