Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesEducationGraduate Programme for Professionals (PAO)Aanbod PAO 2016-2017

PAO cursus: Synopsis Purioris Theologiae

Henk van den Belt, bijzonder hoogleraar gereformeerde godgeleerdheid bestudeert samen met enkele collega’s teksten uit de Synopsis Purioris Theologiae om na te denken over de relatie tussen de gereformeerde orthodoxie en de prediking in de 21ste eeuw. De Leidse Synopsis (1625) wordt momenteel opnieuw uitgegeven. De teksten worden in de gloednieuwe Engelse vertaling beschikbaar gesteld.

Synopsis Purioris Theologiae
Synopsis Purioris Theologiae

In de cursus zullen de volgende thema’s aan de orde komen:

  • de predestinatie – Hoe kan de verkiezing in de prediking aan de orde komen en hoe beoordelen en verwerken we de positie van de Dordtse Leerregels?
  • de roeping van de mensen tot de zaligheid – Wat is de verhouding tussen de verkondiging van het Woord en het werk van de Geest in de gereformeerde theologie?
  • het geloof en de volharding van de heiligen – hoe klinkt het bevel tot geloof en bekering door als geloof en volharding geschenken van God zijn.
  • de bekering  – welke plaats hebben berouw en zondebesef in de prediking.
  • de christelijke vrijheid – hoe kan vrijheid de levensheiliging typeren? Welke hermeneutische beslissingen bepalen de blijvende functie van de wet?
  • het sacrament van de doop – hoe zien we de gedoopte gemeente?

De bijeenkomsten zijn in IJsselmuiden op de donderdag 2/2 en vrijdag 17/2 van 10.00 – 16.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. De cursus wordt afgesloten met een bezoek aan de promotieplechtigheid van Pieter Rouwendal die op donderdag 9/3 aan de VU promoveert op een studie met de titel “Predestination and Preaching in Genevan Theology from Calvin to Pictet.” De promotie is om 13.45 uur. (Mogelijk is er ook een minisymposium aan gekoppeld.)

Docent Prof. dr. Henk van den Belt
Omvang 2,5 ECTS
Datum/Data 2 en 17 februari. Op 9 maart bezoek aan promotieplechtigheid
Tijd 10.00 - 16.00 uur. Op 9 maart promotieplechtigheid om 13.45 uur.
Locatie IJsselmuiden
Literatuur Wordt toegezonden
Kosten € 275
Cursuscode RUG-49
Inschrijven Via het inschrijfformulier vóór 10 januari 2017
Doelgroep Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, overige belangstellenden
Accreditatie Geaccrediteerd door PKN voor permanente educatie in Open Erkend Aanbod
Laatst gewijzigd:21 december 2016 08:58