Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesEducationGraduate Programme for Professionals (PAO)

Werken aan godsbeelden in pastoraat, hulpverlening en geestelijke begeleiding

Postacademische cursus geaccrediteerd door de SKGV en door de PKN voor permanente educatie
The prayer of Jesus, Jacek Andrzej Rossakiewicz
The prayer of Jesus, Jacek Andrzej Rossakiewicz

Inleiding

Wat God voor iemand persoonlijk betekent, noemen we het godsbeeld. Dit godsbeeld is nauw verbonden met iemands levensverhaal en psychische leven. Als zodanig vormt het het kernaspect in het godsdienstige leven en biedt het inzicht in de manier waarop geloofspraktijken al dan niet gestalte krijgen.

In pastorale gesprekken of geestelijke begeleiding komen opvattingen over of gevoelens bij God of het heilige regelmatig ter sprake. Vaak wil de pastor of geestelijk verzorger meer inzicht bieden in de wijze waarop deze functioneren en de reden waarom dit gebeurt. Regelmatig wil hij of zij daarbij bijdragen aan verandering of groei. Hierbij kan de pastor of geestelijk verzorger gebruikmaken van kennis uit verschillende psychologische benaderingen. Hij of zij kan bijvoorbeeld de aandacht richten op de link tussen de wijze waarop iemand in het algemeen in relaties staat en de relatie met God, op irrationele cognities of op existentiële angsten.

Deze cursus begint met godsdienstpsychologische theorievorming over godsbeelden. Vervolgens komen verschillende psychologische of therapeutische benaderingen aan de orde, toegepast op het werken met godsbeelden. De nadruk ligt op het vergroten van de eigen vaardigheden en het verder ontwikkelen van de pastorale of therapeutische competenties met betrekking tot godsbeelden. Hiervoor wordt onder meer geoefend met rollenspellen en casusanalyse.

Doelstellingen van de cursus

Aan het einde van deze cursus heeft de deelnemer kennis van theorieën over het ontstaan en functioneren van godsbeelden. De deelnemer heeft inzicht in verschillende psychologische benaderingen van het godsbeeld en toont voldoende beheersing van de therapeutische vaardigheden die hiermee verbonden zijn. De deelnemer is in staat om deze kennis en vaardigheden te verbinden met en toe te passen binnen de eigen beroepspraktijk en hierop kritisch te reflecteren.

Deze postacademische cursus is bedoeld voor predikanten, geestelijk verzorgers, GGZ-professionals

Docent: Dr. J. Schaap-Jonker en Dr. J.K. Muthert

Omvang: 28 uur, 7 studiepunten (SKGV), 70 uur, 2,5 ECTS (PKN)

Datum: 29 oktober, 18 november, 2 december 2013

Tijdstip: 10.00-16.00 uur

Opgave: vóór 15 oktober 2013 via het inschrijfformulier.

Plaats: Dimence, Schuttevaerkade 80-88, Zwolle.

Kosten: € 350,- exclusief de voorgeschreven literatuur, incl. lunch.

Literatuur: Literatuur: J.W. Jones (2010). ‘Religie en het relationele zelf.’ Tilburg: KSGV (pp. 55-91). G.L. Moriarty & L. Hoffman (eds.) (2007). ‘God image handbook for spiritual counseling and psychotherapy: research, theory, and practice.’ Binghamton: Haworth Pastoral Press (ch. 2, 5-8, 12). G. Moriarty (2006). ‘Pastoral care of depression: helping clients heal their relationship with God.’ Binghamton NY: Haworth Pastoral Press (p. 131-200)

N.B. Op bepaalde punten is de literatuur Amerikaans gekleurd. In sommige gevallen klinkt in de besproken casuïstiek een specifieke geloofstraditie door. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij dit kan relativeren en de literatuur kan verbinden met de eigen context.

Cursuscode: RUG 19

Deze cursus is ook als in company training mogelijk, bijvoorbeeld voor een werkgemeenschap. Informeer naar de mogelijkheden (tel. (050) 363 8017).

Laatst gewijzigd:24 mei 2016 14:55