Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsOpen Colleges

Open Colleges

Voor een ieder die, om welke reden dan ook, graag één of meer cursussen (onderdelen) wil volgen over een bepaald onderwerp op academisch niveau. Om aan een dergelijk college deel te nemen hoeft u niet aan de normaal geldende vooropleidingseisen te voldoen. Als u zich aanmeldt voor een open college wordt u ingeschreven als toehoorder.

Wat mag een toehoorder?

Als toehoorder mag u deelnemen aan het (de) college(s) waarvoor u zich hebt ingeschreven. Aan het eind van zo'n college kunt u eventueel ook het tentamen afleggen, dit is echter niet verplicht. In beide gevallen kunt u via de onderwijsadministratie een bewijs (certificaat) van deelname aanvragen. Op grond van deze certificaten kunt u echter geen toegang krijgen tot het propedeutisch, bachelor en/of masterexamen.

Wat is een open college?

Een open college is een regulier onderdeel uit het studieprogramma. Een open college is in feite een 'aanschuifcollege'; dat wil zeggen dat toehoorders bij een college aanschuiven bij de reguliere studenten. Er zijn dus geen aparte colleges voor toehoorders.

Hoe kunt u zich opgeven?

Via een inschrijfformulier dat u kunt downloaden of aanvragen bij de onderwijsadministratie (tel. 050 363 8421). Voor elk onderdeel dat u wilt volgen dient u een apart inschrijfformulier in te vullen.

Welke onderdelen kunnen worden gevolgd?

De onderdelen die in de bijgevoegde prijslijst zijn opgenomen, zijn een selectie uit het reguliere onderwijsaanbod en zijn in ieder geval voor toehoorders toegankelijk. Mocht u graag een onderdeel willen volgen dat niet in de bijgevoegde lijst is opgenomen, dan kunt u hierover contact opnemen met de contactpersoon voor de open colleges mevr. L. Timmermans, tel. 050 363 8421. Er zal dan in overleg met de betrokken docent bekeken worden of, en onder welke voorwaarden deelname aan het college mogelijk is.

Wat kost een onderdeel?

De kosten voor deelname variëren, aangezien de prijs van een module wordt bepaald door de hoeveelheid aangeboden colleges, werkstukken en tentamens. Bij het inschrijfgeld zijn de kosten voor literatuur niet inbegrepen.

Annuleringsregeling

  • Wanneer een cursus wegens aan de universiteit toe te rekenen omstandigheden geen doorgang vindt, wordt het cursusgeld, zonder inhouding van administratiekosten, gerestitueerd.
  • Bij schriftelijke annulering tot uiterlijk één week voor het begin van de betreffende cursus wordt het geldende cursusgeld gerestitueerd onder inhouding van € 20,- administratiekosten.
  • Bij schriftelijke annulering binnen 8 dagen na aanvang van een cursus wordt het cursusgeld gerestitueerd onder inhouding van € 20,- administratiekosten en 25 % van het geldende cursusgeld.
  • Als deelname na 8 dagen na aanvang van de cursus wordt gestopt, wordt er geen restitutie verleend.
Raadpleeg voor de laatste roosterinformatie:

Rooster

Laatst gewijzigd:26 april 2018 19:17
printView this page in: English