Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsMinorenReligion and Art

Jodendom

ECTS: 5

Met behulp van colleges, verplichte literatuur (zelfstudie)wordt een overzicht verkregen van de geschiedenis van het Jodendom, en een inleiding verkregen van de literatuur van de verschillende periodes (Vroeg Joodse literatuur in de Hellenistisch-Romeinse periode; rabbijnse literatuur; Joodse literatuur na de Talmud). Daarnaast wordt men ingeleid in enkele belangrijke theorieën van het Jodendom en krijgt men enig inzicht in het functioneren van het Jodendom in de praktijk.

Laatst gewijzigd:27 maart 2017 15:56