Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsMinorenReligion and Art

De bijbel in de beeldende kunst

ECTS: 5

Zonder kennis van de Bijbel is de geschiedenis van de westerse kunst niet te begrijpen. Door de eeuwen heen hebben kunstenaars de bijbelse inhoud telkens vanuit hun eigen culturele context gerecipieerd en verbeeld. In deze cursus wordt ingegaan op de weergave van bijbelse verhalen in de kunst van West-Europa tussen 800 en 1800. De rode draad hierbij vormt het boek van Jan van Laarhoven over de beeldtaal van de christelijke kunst met een excursie naar het calvinistische Nederland van de Gouden Eeuw. De colleges bestaan uit twee clusters. In het eerste cluster wordt de receptie van de bijbel in de kunst bestudeerd aan de hand van een 18-tal werken uit de klassieke “canon” van de westerse kunst van de Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd. Nadrukkelijk staat daarbij niet alleen de bijbelse inhoud, maar vooral ook de cultuurhistorische context van kunstwerk en kunstenaar centraal. In het tweede cluster wordt een 24-tal voorbeelden uit de kerkelijke kunst in Noord-Nederland besproken. Bijzondere aandacht zal daarbij worden besteed aan de “boodschap” van de behandelde objecten in de context van de theologie en de liturgische praktijk. Tijdens de afsluitende excursie is de aandacht gericht op enkele voorbeelden “in het veld” in historische kerken in Noord-Nederland.
Laatst gewijzigd:27 maart 2017 15:56