Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsMinoren

Aanmelding voor Minor door studenten van buiten de RUG

Gelieve goed nota te nemen van de volgende bepalingen:

  • aanmelding kan alleen wanneer in het verleden een WO-propedeuse is behaald
  • er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studenten van buiten de RUG
  • een minor kost €1500, te voldoen in drie termijnen van 500 euro per 1-9, 1-10 en 1-12 van een kalenderjaar. Er geldt de ondervermelde annuleringsregeling.

Mochten zich meer studenten aanmelden dan er capaciteit is, dan geldt de volgende volgorde in plaatsing:
1. RUG-studenten
2. minor-aanmeldingen van buiten
3. aanmeldingen voor een onderdeel binnen de minor.

Vul voor opgave het aanmeldingsformulier in en zend het terug naar het aangegeven adres.

Voor losse onderdelen kan men de pagina over open colleges raadplegen.

Annuleringsregeling
  • Wanneer een minor wegens aan de universiteit toe te rekenen omstandigheden geen doorgang vindt, wordt het cursusgeld, zonder inhouding van administratiekosten, gerestitueerd.
  • Bij schriftelijke annulering tot uiterlijk één werkdag voor het begin van het semester (begin september) wordt het tot dan toe voldane cursusgeld gerestitueerd onder inhouding van € 20,- administratiekosten.
  • Bij schriftelijke annulering binnen 8 dagen na aanvang van het semester wordt het cursusgeld gerestitueerd onder inhouding van € 20,- administratiekosten en 25 % van het tot dan toe voldane cursusgeld.
  • Als deelname na 8 dagen na aanvang van het semester wordt gestopt, wordt er geen restitutie verleend. Wel wordt de incasso van dan nog niet voldane termijnen stopgezet.
Laatst gewijzigd:15 december 2015 17:34