Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Master

Master Werk en Zingeving

Werk en Zingeving
Werk en Zingeving

Hoe draagt werk bij aan welzijn? Hoe zorg je er voor dat je medewerkers gemotiveerd blijven en breng je werkgeluk in de werkdruk? Wat kan zingeving bijdragen aan organisatiestructuren?

Werk is een belangrijke bron voor zingeving. Structurele aandacht hiervoor binnen organisaties, bevordert het welzijn van medewerkers en helpt organisaties te reflecteren op hun maatschappelijke impact.

In deze opleiding leer je kritisch reflecteren op wat werk betekent voor identiteitsvorming, hoe mensen werk samen vorm geven, en hoe werk bijdraagt aan de samenleving. Je onderzoekt welke rol leiderschap hierin speelt op zowel organisatie- en teamniveau als persoonlijk leiderschap, en hoe je ervoor kunt zorgen dat iedereen zich thuis voelt in je team en organisatie. Dit draagt duurzaam bij aan een gezonde en veerkrachtige organisatie. Binnen organisaties geef je vorm aan aandacht voor zingeving.

De opleiding biedt een unieke combinatie van godsdienstpsychologie, organisatiepsychologie, bedrijfskunde, filosofie en sociologie en is bijzonder geschikt voor HR-professionals of studenten die zich willen specialiseren op het gebied van zingeving, HR en arbeids- en organisatiepsychologie.

Religion, Health and Wellbeing

De opleiding betreft een specialisatie in de master Theology and Religious Studies: Religion, Health and Wellbeing van de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze interdisciplinaire opleiding onderzoekt wat het betekent om ziek danwel gezond te zijn in pluralistische, geïndividualiseerde en technologische samenlevingen vanuit psychologische, culturele, ethische, politieke en bedrijfskundige perspectieven.

Waarom dit programma aan de RUG?
 • Enige masteropleiding op het gebied van werk en zingeving in Nederland;
 • Unieke combinatie van klinische, empirische, conceptuele, bedrijfskundige en historische benadering;
 • Verbinding onderzoek en theorie aan actuele ontwikkelingen in het veld;
 • Gegeven door internationaal erkende experts;
 • Aan een niet-confessionele universiteit, dus niet gebonden aan een specifieke religie of levensbeschouwing.
Opbouw opleiding

De opleiding kan zowel voltijd als deeltijd gevolgd worden. Het betreft een voltijd opleiding van een jaar of een deeltijd studie. Alle colleges worden gegeven op de dinsdagen.
Voor een voltijdstudie geldt: In het eerste semester volg je de volgende vakken (totaal 30 ECTS):

 • Zinnig in gesprek
 • Perspectieven op werk
 • Werkgeluk en leiderschap
 • Zingeving en organisatiestructuren
 • Perspectives on Religion, Health and Wellbeing
 • Conducting Research on Religion, Health and Wellbeing

In het tweede semester loop je stage (10 ECTS) en schrijf je je scriptie (20 ECTS).

Toelatingseisen

Bachelordiploma in Religiewetenschappen, Theologie, Letteren, Filosofie, Bedrijfskunde, Sociale Wetenschappen (zoals antropologie, (organisatie-)psychologie, sociologie). Afhankelijk van je vooropleiding, krijg je ter voorbereiding een leeslijst aangereikt en/of kun je een springcourse volgen. Studenten met een andere vooropleiding moeten een premasterprogramma volgen.

Collegegeld
 • Wettelijk collegegeld 2021-2022: € 2168
 • Instellingscollegegeld 2021-2022: € 12.150 (voor studenten die al een masterdiploma hebben behaald na 1991).
Lentecursus 25-28 mei 2021

Als voorbereiding voor en inleiding op deze nieuwe opleiding bieden we een vierdaagse lentecursus Werk en Zingeving aan. Ook als je al als HR-professional werkt en deze korte cursus wilt volgen zonder vervolgens het masterprogramma te volgen ben je van harte welkom!

Werk en Zingeving in de praktijk

Deze nieuwe opleiding gaat per 1 september 2021 van start. We kunnen dus nog geen ervaringen van studenten of alumni delen. Een van onze alumni op het gebied van Geestelijke Verzorging houdt zich wel bezig met Werk en Zingeving en zij zal ook les gaan geven in deze master. Dit is haar verhaal.

Heidi Jansen - Loopbaanadviseur & promotiestudent Werk & Zingeving

"Prangende vragen t.a.v. de toekomst van werk"

In 2016 studeerde ik in de master Geestelijke Verzorging af op het onderwerp ‘werk en zingeving’. In het dagelijks leven ben ik loopbaanadviseur. Wat ik leerde tijdens de studie kan ik volop inzetten in de gesprekken die ik voer met mensen met een loopbaanvraag. Rond het thema werk spelen vaak zingevingsvragen, bijvoorbeeld bij omgaan met (baanverlies), het hervinden van de zin in werk na een ingrijpende levensgebeurtenis of door grote veranderingen in het werk. Denk dan bijvoorbeeld aan grootschalige automatisering in de bankensector, waardoor klantcontact een heel andere invulling heeft gekregen en medewerkers zich soms afvragen wat de betekenis van hun werk nog is.

Werk, ook onbetaald, is voor veel mensen een belangrijke bron voor welzijn en zingeving. Werk kan een plek zijn waar we gezien en gewaardeerd worden, waar we deel zijn van een gemeenschap. Werk geeft structuur aan ons leven en werk geeft bestaanszekerheid. Welzijn in werk kan echter onder druk komen te staan door snelle technologische veranderingen en grote prestatiedruk. We zijn in steeds grotere mate persoonlijk verantwoordelijk geworden voor onze employability en moeten zelfsturend zijn. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons welzijn op het werk? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werk een plek is waar iedereen zich thuis voelt? Welke stappen kunnen organisaties zetten om betekenisvol te zijn en te blijven? Hoe gaan we om met ethische vragen rond bepaalde technologische ontwikkelingen? Allemaal vragen die te maken hebben met zingeving.

Mijn grote interesse in de onderwerp ‘mens en werk’ en ‘mens en zingeving’ zorgde ervoor dat ik in 2019 aan deze faculteit met een promotieonderzoek naar ‘werk en zingeving’ ben gestart. In dit onderzoek richt ik mij op wat zingevend werk is, hoe arbeidsomstandigheden en -ontwikkelingen het welzijn van medewerkers beïnvloeden (denk aan automatisering, flexibilisering, individualisering en globalisering) en op waar we antwoorden kunnen vinden op de meest prangende vragen t.a.v. de toekomst van werk. Ik hoop een bijdrage te gaan leveren aan een zinvolle arbeidsmarkt. Ik zal de komende jaren nauw betrokken zijn bij de master werk en zingeving.

Heidi Jansen
Heidi Jansen
Laatst gewijzigd:19 juni 2021 15:21