Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Life Long Learning Postgraduate Programmes for Professionals

Trainer cursus spirituele autobiografie

Spirituele autobiografie als methodische reflectie- en oefenpraktijk deel 1

Aan de hand van de existentiële thema’s ontvankelijkheid, autonomie en verbinding wordt u op creatieve wijze begeleid in de opzet en uitvoering van uw persoonlijke, spirituele autobiografie. Het vermogen tot reflectie wordt vergroot waarbij de regie over wat je deelt in eigen handen blijft. Deze week plus terugkombijeenkomst is de eerste van twee modules die tezamen de opleiding vormen tot trainer ‘spirituele autobiografie’.

train de trainer

De opleiding als geheel beoogt hedendaagse religieuze/spirituele diversiteit en existentiële vragen op een methodische wijze bespreekbaar te maken in kleine groepen. De methode, ontwikkeld door drs. Jannet Delver is sinds 2009 eerst toegepast bij patiënten met de diagnose kanker, maar ook voor andere doelgroepen is de methode geschikt. Sinds 2014 wordt deze opleiding aangeboden aan ervaren theologen / geestelijk verzorgers, geaccrediteerd door SKGV en PKN. Het eerste deel van de cursus staat ook open voor andere beroepsgroepen: voor eigen reflectietijd en een betere herkenning van zingeving(svragen)/de spirituele dimensie bij anderen.

Dit eerste deel van de cursus bestaat uit vijf intensieve trainingsdagen in het Dominicanenklooster te Huissen (het verblijfstarief is inbegrepen in de totaalsom) en een terugkombijeenkomst aldaar.

Gestreefd wordt naar een diverse groep deelnemers uit verschillende werkvelden. Centraal staat het zelf volgen van de training, naast een eerste vertaalslag naar het eigen werkveld. Op de terugkomdagen wordt de eigen training afgesloten.

Deel twee van deze PAO training (ook 2,5 EC) volgt het jaar aansluitend op het eerste deel dat hier beschreven staat. Deze bevat een oefenpraktijk/co-trainerschap met bijbehorende supervisie en een adequate verbinding met de eigen vakbiografie. Ook een goede vertaalslag van deze bestaande methodiek naar een specifiek werkveld behoort tot de aandachtspunten (al dan niet gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek). Als indicatie voor de kosten van deel twee: in 2018-2019 betrof dat € 550.

De minimale groepsgrootte is 10 personen.

Meer informatie

Docent Hanneke Muthert, Gerda Wiersma (RUG)
Omvang 2,5 ECTS
Data 4 april t/m 8 april 2022.
Tijd Nader bericht volgt
Locatie Trainingsweek en terugkomdagen in het Dominicanenklooster te Huissen
Literatuur Voor deel 1 van deze cursus wordt geen literatuur opgegeven.
Kosten € 1495
Cursuscode RUG-50
Inschrijven Via het inschrijfformulier vóór 5 februari 2022
Doelgroep Predikanten, kerkelijk werkers, kerkelijk bestuurders, geestelijk verzorgers, GGZ-professionals en overige belangstellenden
Accreditatie Geaccrediteerd door PKN en SKGV
Laatst gewijzigd:18 januari 2022 14:12