Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Life Long Learning Postgraduate Programmes for Professionals

Theologie na Kuitert

A place beyond belief
'A place beyond belief' via newstatesman.com

Een theologie na Kuitert is een theologie na het theïsme, die God na God opnieuw thematiseert. In een boek dat in 2022 moet verschijnen, onderscheidt Benjamins voor zo’n theologie drie stromingen: een interpretatietheologie, een deconstructieve theologie en een constructieve theologie. Aan de hand daarvan worden in deze cursus belangrijke theologen, filosofen en systematische ontwerpen besproken waaraan een hedendaagse theologie zich kan oriënteren.

In een interpretatietheologie wordt benadrukt dat de wereld en wijzelf van duiding afhankelijk zijn en dat religie voor die duiding een belangrijk medium is. In de religie kunnen subjecten zicht krijgen op zichzelf en kan de cultuur reflecteren op de duidingsgrond. Een deconstructieve theologie stelt dat de duiding zich zou moeten richten op de structuren waarin die duiding zelf gevangen zit, zodat ze zich kan ontdoen van de ontsporingen die het westerse denken door christendom en verlichting hebben gestempeld. Een constructieve theologie probeert die deconstructieve kritiek te integreren door God niet langer te denken als hoogste zijnde of product van verkeerde denkpatronen. God is datgene wat ons overstijgt, maar niet zonder ons kan bestaan.

Meer informatie

Docent Prof. dr. Rick Benjamins
Omvang 2,5 ECTS
Data

20 en 21 juni 2022

Tijd 10.00-16.30
Locatie Wordt bekendgemaakt
Literatuur Wordt bekendgemaakt
Kosten € 250
Cursuscode RUG-66
Inschrijven Via het inschrijfformulier vóór 15 mei 2022
Doelgroep
  • Predikanten
  • Kerkelijk werkers
  • Geestelijk verzorgers
  • Overige belangstellenden
Accreditatie Geaccrediteerd door PKN en SKGV
Laatst gewijzigd:15 juni 2021 16:36