Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Life Long Learning Postgraduate Programmes for Professionals

Opfrisser onderzoeksvaardigheden

LET OP, gewijzigde data: 7 en 28 februari 2022

Wil je onderzoek gaan doen naar je begeleidings- of onderwijsactiviteiten in de geestelijke verzorging of pastoraat? Of ben je gevraagd om een onderzoek te coördineren in je organisatie of praktijk? Weet je echter niet zeker meer welke stappen je hiervoor moet nemen of welke methoden en technieken handig zijn om te gebruiken? En/of vind je het fijn om hier in een groep stapsgewijs doorheen te lopen? Oftewel, heb je behoefte aan een opfrisser (of een opstarter) van je onderzoeksvaardigheden? Dan is deze cursus voor jou.

Opfrisser onderzoeksvaardigheden
Foto door Evan Dennis

In deze tweedaagse PAO doorlopen we, aan de hand van je eigen onderzoeksonderwerp, de onderzoekscyclus. Tijdens de eerste dag staan we stil bij het onderzoeksontwerp (onderzoeksvraag, methode van dataverzameling), terwijl de tweede dag in het teken staat van de informatieverwerking (data-analyse, rapportage). Naar behoefte besteden we aandacht aan kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksbenaderingen.

Je kunt ook één van de twee dagen volgen.

Meer informatie

Docent Dr. A. Visser
Omvang 2,5 ECTS voor 2 dagen
Data

LET OP, gewijzigde data: 7 en 28 februari 2022

Tijd 10.00-17.00
Locatie Oude Boteringestraat 38, zaal 117
Literatuur Wordt bekendgemaakt
Kosten € 130 per dag
Cursuscode RUG-65
Inschrijven Via het inschrijfformulier vóór 2 februari 2022 
Doelgroep
  • Predikanten
  • Kerkelijk werkers
  • Geestelijk verzorgers
  • Kerkelijk bestuurders
  • Overige belangstellenden
Accreditatie Geaccrediteerd door PKN en SKGV
Laatst gewijzigd:18 januari 2022 14:13