Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsNieuwsarchief

Topscore voor onze filosofie-opleidingen in Keuzegids Universiteiten

Rijksuniversiteit Groningen beste Brede Klassieke Universiteit
16 november 2017

Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Nederlandse Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding. In de lijst van Beste Universiteiten staat de universiteit van het Noorden in de categorie ‘Brede Klassieke Universiteiten 2018’ net als vorig jaar op de eerste plaats, echter nu niet gedeeld.

De Keuzegids meldt onder meer over de Rijksuniversiteit Groningen: ‘In onze kwaliteitsbeoordeling komt de RUG er de laatste jaren gemiddeld beter vanaf dan de universiteiten in de Randstad.’ En: ‘De kunst bij zo’n brede universiteit is om zowel bij grote als bij kleinere opleidingen kwaliteit te bieden: korte lijnen waar het kan, genoeg structuur waar dat nodig is. In Groningen en Nijmegen lukt dat het beste.’

Filosofie scoort bijzonder hoog

De Keuzegids Universiteiten 2018 kent het label Topopleiding toe aan opleidingen die in de beoordeling een totaalscore van 76 punten of meer halen. Van de 65 opleidingen die landelijk dit label krijgen, zijn er tien van de RUG. De beste bacheloropleiding is Filosofie met 96 punten (5e topopleiding van heel NL). Decaan van de Faculteit Wijsbegeerte Lodi Nauta: “We staan al jaren aan de top, maar 96 punten is een fantastische score, en meer dan een compliment aan onze geweldige docenten.”

Ook de andere bacheloropleiding van de Faculteit Wijsbegeerte, de combinatiestudie Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied, krijgt het kwaliteitszegel Topopleiding.

De Keuzegids Universiteiten wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie en is bedoeld voor scholieren en decanen die zich oriënteren op universitaire bacheloropleidingen. De beoordelingen in de gids worden onder meer opgesteld aan de hand van studentenoordelen (Nationale Studentenenquête), gegevens van Studiekeuze123 en visitatierapporten van de NVAO. Voor de masteropleidingen bestaat een aparte Keuzegids Masters.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Wijsbegeerte.

Laatst gewijzigd:24 september 2018 15:03
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 10 december 2018

  JHP prijs voor Han Thomas Adriaenssen

  Han Thomas Adriaenssen heeft met zijn boek Representation and Scepticism from Aquinas to Descartes (Cambridge University Press) de JHP prijs voor het beste boek over de geschiedenis van de filosofie gewonnen.

 • 04 december 2018

  Botsen op de sociale snelweg

  Zwarte Piet, de Oostvaardersplassen, genderkwesties...de maatschappelijke discussies vliegen ons om de oren en elk jaar lijken de standpunten zich te verharden. We bevinden ons in het onderzoeksveld van Frank Hindriks, hoogleraar Ethiek, Sociale en...

 • 15 november 2018

  Opnieuw dubbele topscore voor filosofie in Groningen

  De Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen staat met een totaalscore van 80 punten voor de bacheloropleiding Filosofie en 76 punten voor Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied opnieuw op de eerste plaats in de Keuzegids Universiteiten...