Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum CIBIFOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum CIBIF

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Centre of Expertise CIBIFFinanciële Markten

CIBIF Beleggingsfondsen Overzicht 2017Q2

10 juli 2017

In de onderstaande tabel staat het gemiddelde rendement over het afgelopen kwartaal voor verschillende groepen van beleggingsfondsen. Fondsen gericht op aandelen Europa en ook met name Nederland laten de beste performance zien terwijl beleggingsfonden in de overige aandelen markten verliezen lieten zien. Mix fondsen en vastgoed fondsen lieten een positieve performance zien.

Daarnaast wordt ook een maatstaf voor de spreiding van de rendementen binnen een categorie, de z.g. cross-sectionele volatiliteit (CSV). Dit geeft aan hoe moeilijk het is om het juist fonds te kiezen. Ten opzichte van het vorige kwartaal zien we dat de CSV voor de meeste categorieën ongeveer is gelijk gebleven. Wel is de CSV voor de groep wereldwijde beleggingsfondsen sterk gestegen. Dit is het gevolg van het feit dat Europa zich verschillend ontwikkeld van Amerika en Azië. Dit betekent dat er binnen deze groep grote verschillen zijn ontstaan, waardoor het in deze categorie moeilijk was om een goed fonds te kiezen.

Prestaties beleggingsfondsen in CIBIF universum
Prestaties beleggingsfondsen in CIBIF universum

Toelichting op Tabel 1.

Het rendement van een fonds is berekend als het totaal rendement inclusief dividend uitkeringen. Per categorie berekenen we de ongewogen standaard deviatie van de kwartaal rendementen van de fondsen die gedurende dit kwartaal waren opgenomen in het CIBIF universum. Het CIBIF universum is een selectie van in Nederland verkrijgbare beleggingsfondsen.

De CSV maatstaf is een maatstaf van de spreiding van de rendementen binnen een categorie. CSV is een afkorting van cross-sectionele volatiliteit, waarmee bedoeld wordt dat we de standaard deviatie van de kwartaalrendementen van de verschillende fondsen binnen een groep hebben berekend. Deze maatstaf kan men interpreteren als de moeilijkheidsgraad bij het selecteren van beleggingsfondsen. Als de CSV heel laag is, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit welk fonds je kiest binnen de categorie. Als de CSV heel hoog is, dan is het juist moeilijk om het goede fonds te kiezen.

Stel bijvoorbeeld dat de CSV 5% bedraagt, en het gemiddelde rendement 2%. Als een ruwe indicator geldt dat zo´n 95% van de fondsen een rendement heeft tussen het gemiddelde plus of min twee maal de CSV. In dit voorbeeld betekent dat dus dat 95% van de fondsen een rendement heeft tussen de -8% en +12%.

Laatst gewijzigd:03 januari 2018 14:13

Meer nieuws