Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise CIBIF

Faculty of Economics and Business
Centre of Expertise CIBIF Blog
Header image Centre of Expertise CIBIF

Uw persoonlijkheid kan veranderen en daarmee ook uw risico aversie

Date:17 February 2017
Hendrik Thelken
Hendrik Thelken

Bij de aanschaf van een financieel product, zoals bijvoorbeeld aandelen of beleggingsfonden, wordt je als financieel consument vaak gevraagd om een risicoprofiel in te vullen. Hiermee kan de bank dan controleren of uw gedrag wel in overeenstemming is met uw inherente risicohouding. Velen van ons ervaren dit als een hinderlijke paternalistische bemoeienis van de bank. De bank is echter door regelgeving gedwongen om dit goed te monitoren. 

Dit risicoprofiel wordt vaak verondersteld constant te zijn. Binnen de psychologie is er ook een stroming die dit standpunt huldigt. Echter, het is niet uit te sluiten dat uw persoonlijkheid langzaam toch verandert. Wellicht was u vroeger veel sneller op uw teentjes getrapt dan tegenwoordig, en ruimt u tegenwoordig wel uw spullen op. Wie voor de grap onverwachts een gemiddeld studentenhuis bezoekt kan onaangenaam verast worden door de chaos en rommel, maar op latere leeftijd blijken velen toch hun leven gebeterd te hebben. 

Hendrik Thelken, een student van de MSc Finance, heeft een fraaie master scriptie geschreven over dit onderwerp onder begeleiding van Viola Angelini. Met behulp van de Dutch National Household Survey heeft hij veranderingen gemeten in de zogenaamde Big Five persoonlijkheidskenmerken. Deze veranderingen heeft hij vervolgens gerelateerd aan de individuele keuzes ten aanzien van het lenen van geld, sparen, en beleggen. Thelken constateerde vooral dat er veranderingen waren in de mate waarin iemand consistentieus is of iemand's bereidheid om anderen te helpen en dat deze gekoppeld kunnen worden aan risico-aversie. 

Voor de praktijk is dit onderzoek relevant omdat het laat zien dat je regelmatige risico-profielen moet vragen van klanten en dat je de risico-profielen ook kunt koppelen aan persoonlijkheidskenmerken.