Skip to ContentSkip to Navigation
Campus FryslânOver Campus FryslânNaar het nieuwe faculteitsgebouw

Gebouw & locatie

In juni 2016 is het voormalig beursgebouw op de Wirdumerdijk 34 te Leeuwarden aangewezen als nieuw hoofdkwartier voor de Friese faculteit en in november 2017 hebben de RUG en de gemeente de eigendomsoverdracht van het gebouw ondertekend.

Locatie

Het onderzoek en onderwijs van RUG Campus Fryslân draait om de internationale, nationale en regionale dimensies van vraagstukken. De centrale locatie in de regio faciliteert samenwerking op het gebied van Friese hotspots: watertechnologie, agrofood & dairy (duurzame landbouw), meertaligheid, toerisme & recreatie, hightech maakindustrie, bestuurskunde & veiligheid en leefbaarheid.

Historisch gebouw

Het gebouw dat in 1880 als Beursgebouw is ontworpen door de beroemde stadsarchitect Thomas Romein, is de afgelopen decennia gebruikt als centrale bibliotheek.

Dit nieuwe universiteitsgebouw is neoclassicistisch met veel allure op een prachtige en voorname plek in de stad. Het betreft een rechthoekig gebouw met veel grote open ruimten met hierin (van later datum) een stalen framewerk met tussenvloeren.

19e eeuw
19e eeuw
Na de renovatie
Na de renovatie


Campus Fryslân: Nieuws | Instagram | Facebook | Twitter | LinkedIn
Laatst gewijzigd:03 december 2018 15:39
printView this page in: English