Skip to ContentSkip to Navigation
Campus Fryslân

Nieuwe MOOC: Multilingual Practices

07 februari 2017

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân heeft in samenwerking met de Faculteit der Letteren (bachelor Minorities & Multilingualism en de master Multilingualism) een MOOC meertaligheid (Massive Open Online Course) ontwikkeld: ‘Multilingual practices: Tackling Challenges and Creating Opportunities’. De MOOC is voor iedereen gratis toegankelijk en gaat 10 april 2017 van start. Bekijk de trailer voor de MOOC: Multilingual Practices , inschrijven kan vanaf vandaag.

MOOC course logo
MOOC course logo

Meertaligheid

Meertaligheid wordt algemeen beschouwd als een van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw. In een globaliserende wereld waarin netwerken zich verdichten en migratie toeneemt, moeten steeds meer mensen in staat zijn om in meertalige situaties te opereren. Meertaligheid is tegenwoordig nu al de norm en eentaligheid de uitzondering. Meertaligheid is immers overal om ons heen: op straat, in de klas, op de werkvloer en in gezinnen. Kinderen worden tweetalig opgevoed en organisaties worden internationaler met een steeds internationaler personeelsbestand, met alle uitdagingen van dien.

Het belangrijkste doel van deze interactieve cursus is om de kennis over de maatschappelijke en de individuele aspecten van meertaligheid te verdiepen. Voorbeelden van de onderwerpen die worden behandeld in de MOOC zijn: wat is de invloed van meertaligheid op de stedelijke omgeving, hoe ziet meertalig onderwijs eruit, wat zijn de voordelen en uitdagingen er van en wat zijn de recente trends in de beleidsvorming rond meertaligheid?

“Deze MOOC behandelt een breed scala aan onderwerpen op het gebied van meertaligheid. We vinden het belangrijk om kennis te delen. Natuurlijk met onze studenten, maar willen dit ook aan een breder geïnteresseerd publiek aanbieden. De MOOC is bijvoorbeeld bedoeld voor beleidsmakers en mensen uit het onderwijs of ouders met kinderen die in een meertalige samenleving opgroeien. Maar wij denken ook aan studenten die voor de keuze staan: ‘welke studie moet ik kiezen?’ Voor hen kan deze MOOC wellicht helpen in hun keuze voor een bachelor of master op het gebied van meertaligheid”, aldus prof. dr. Jouke de Vries, decaan van RUG/Campus Fryslân.

MOOCs

Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn grootschalige, gratis, open en online cursussen. De cursussen kunnen worden gevolgd door iedereen met belangstelling voor het onderwerp. Het maakt dus niet uit hoe oud je bent of welke vooropleiding je hebt gehad, iedereen kan deelnemen. Je kunt zelf kiezen wanneer je de cursus wilt volgen en hoeveel tijd je per keer aan de cursus wilt besteden.

Master Multilingualism in Leeuwarden

RUG/Campus Fryslân biedt, in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), de eenjarige academische masteropleiding Multilingualism van de Faculteit der Letteren aan. Met het MA-diploma op zak kunnen studenten aan de slag komen als beleidsadviseur, of adviseur van nationale en internationale gouvernementele organisaties en non Gouvernmentele Organisaties (NGO's). Gediplomeerden zijn expert op het gebied van omgaan met meertaligheid in het onderwijs en bij overheidsinstanties. De MA is een mogelijk vervolg op de Bachelor Minorities & Multilingualism die door de Faculteit der Letteren wordt aangeboden.

Over Campus Fryslân

Campus Fryslân is de elfde faculteit (i.o.) van de Rijksuniversiteit Groningen en is gevestigd in Leeuwarden (Friesland). Campus Fryslân is uniek in haar soort. Een faculteit die zich richt op de inter- en transdisciplinaire bestudering van wetenschappelijke vraagstukken rond maatschappelijke en economische thema’s die spelen binnen de Friese regio, maar tegelijkertijd ook op wereldniveau. Vandaar ons motto: ‘global challenges, local solutions’. Campus Fryslân streeft hierbij naar een balans tussen fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

De MOOC Multilingual Practices is geproduceerd met financiële steun van de gemeente Leeuwarden, samenwerkingspartner van Campus Fryslân.
Volledige link naar de MOOC: https://www.futurelearn.com/courses/multilingual-practices/1

Laatst gewijzigd:19 december 2018 17:01
printView this page in: English

Meer nieuws