Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenTandheelkunde
Header image Tandheelkunde

Tandheelkunde

Programma

 • 1e jaar

  Het eerste jaar staat in het teken van introductie, oriëntatie, selectie en verwijzing. Als student krijg je in het propedeutische jaar inzicht in studie en beroep. Met alle aspecten van het tandartsenprofiel maak je kennis: de basiskennis, de beroepsuitoefening, de medische kant, de zorgverlening en de wetenschappelijk-academische invalshoek. De opleiding beziet aan het eind van het jaar op basis van je studieresultaten of je in staat geacht mag worden de hele studie te voltooien.

 • 2e jaar

  In dit jaar ligt de nadruk op het kennen en verklaren van de meest voorkomende afwijkingen in de mond: cariës, parodontale afwijkingen, slijmvliesafwijkingen, kaakgewricht afwijkingen, en algemene gezondheidsproblemen. Verder verwerf je door intensieve training elementaire professionele vaardigheden. Binnen de onderwijseenheid Tandheelkundige Vaardigheden en Kennis van Vaardigheden maak je een start met patiënten behandeling. Nadruk ligt daarbij op onderzoek, diagnose en behandeling.

 • 3e jaar

  Aan het eind van het derde bachelorjaar ben je in staat om de meest voorkomende afwijkingen op het gebied van de mondgezondheid te diagnosticeren, en heb je zicht op de daarvoor noodzakelijke hulpmiddelen. Je kunt diverse 'eenvoudige' behandelingen bij patiënten uitvoeren, zoals een gebitsreiniging, het restaureren van gebitselementen en het maken van en volledige prothese.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Wetenschappelijke scholing 1 (6 EC)
Zicht op beroep en vakgebied (8 EC)
Tandheelkundige vaardigheden en kennis (9 EC)
Tandheelkundige vaardigheden en kennis (6 EC)
Professionalisering 1 (7 EC)
Levensloop (8 EC)
Het orale milieu (8 EC)
Bedreiging en bescherming (8 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Weefselverlies (6 EC)
Individuele profilering 2 (5 EC)
Professionalisering 2 (6 EC)
Tandheelk. (kennis van) vaardigheden 2A (12 EC)
Tandheelk. (kennis van) vaardigheden 2B (8 EC)
Wetenschappelijke scholing 2 (5 EC)
Orale geneeskunde (6 EC)
Odontogene ontsteking en acute pijn (6 EC)
Stoornissen in groei en ontwikkeling (6 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Herstel van occlusie (5 EC)
Individuele profilering 3 (5 EC)
Professionalisering 3 (7 EC)
Tandheelk. (kennis van) vaardigheden 3 (25 EC)
Wetenschappelijke scholing 3 (3 EC)
Complexe diagnostiek en behandeling (5 EC)
Specialistische mondzorg 1 (5 EC)
Specialistische mondzorg 2 (5 EC)

De opleiding bestaat uit een driejarige bachelor-fase en een driejarige master. In de bachelor krijg je direct al een degelijke theoretische basis: jaarlijks doorloop je vier grote theorieblokken. Daarnaast word je gedurende het gehele jaar ook expliciet getraind in tandheelkundige vaardigheden in een modern skillslab (link: www.rug.nl/video/ba-tandheelkunde).

Reeds in het tweede en derde bachelor-jaar ligt nadruk op diagnostiek en behandeling van ziekten en afwijkingen, en vindt al daadwerkelijk de eerste patiëntenzorg plaats. Niet alleen de tandheelkundige invalshoek wordt daarbij gehanteerd, maar ook de medische. En er is ook aandacht voor bijvoorbeeld gedragsaspecten, zoals angst. Belangrijke lijn in de hele opleiding is dat je het tandheelkunde-vak leert aan de hand van casussen en problemen waarvoor je actief en zelfstandig antwoorden dient te vinden. Zo leer je denken en werken zoals later in de beroepspraktijk nodig is. Vanuit die optiek is de opleiding probleem- en patiënt-georiënteerd. Dit type onderwijs krijgt vorm in periodes van twee weken. Je start daarbij met een patiëntencasus die past in het thema van de tweewekelijkse cyclus. Daarmee ga je aan het werk in tutorgroepen, onder deskundige leiding van een tutor. Daar vindt discussie, research, uitwerking en rapportage plaats. De cyclus wordt afgesloten met een centraal responsie- en magistraalcollege.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 5 EC

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?

Het curriculum is probleemgestuurd onderwijs. In de masteropleiding wordt in de kliniek gewerkt in teams die zijn samengesteld uit studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde.

printView this page in: English