Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dentistry
Header image Tandheelkunde

Tandheelkunde

In deze master verdiep en verbreed je de kennis die je op hebt gedaan in de bachelor. Je krijgt meer verantwoordelijkheid en mag steeds complexere behandelingen uitvoeren.

In het eerste jaar van de master leer je complexe tandheelkundige problemen te behandelen. Ook bestudeer je de behandeling van specifieke groepen patiënten zoals ouderen, kinderen en mensen met angst.

In de kliniek van Tandheelkunde werk je in teams die zijn samengesteld uit studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Gedurende het jaar krijg je steeds meer verantwoordelijkheden bij het behandelen van patiënten. Aan het eind van de opleiding heb je niet alleen geleerd om samen te werken, maar kun je ook de zorg van patiënten met complexe problemen op je nemen.

In het tweede jaar loop je coschappen. Je doet een stage op de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van het UMCG, of in een van de ziekenhuizen in Leeuwarden of Zwolle.

Verder loop je stage bij een orthodontiepraktijk en op de polikliniek van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen. Ook voer je een wetenschappelijk onderzoek uit. Op basis daarvan schrijf je een scriptie.

In je tweede jaar maak je een keuze uit verschillende thema's. Je verdiept je bijvoorbeeld in de parodontologie, kaakchirurgie of in de behandeling van oudere patiënten. Een deel van de vakken kun je in het buitenland volgen.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Tandheelkunde
Type opleiding
Master
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
66588
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Medische wetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
Programma

Curriculum

In de masteropleiding vindt op het gebied van de theorie verdieping plaats op diverse gebieden, o.a. rond complexe mondproblemen en specifieke zorggroepen. Verder is er veel onderwijs in de kliniek, en ga je coschappen lopen; bij mondziekten en kaakchirurgie; dento-maxillaire orthopedie, en bij de centrale polidienst.

Uiteraard is er in de master expliciet aandacht voor wetenschappelijke scholing, en professionalisering. Ook is er ruimte voor keuzeonderwijs, zodat je je kunt verdiepen in bepaalde differentiaties of specialisaties in het vakgebied. Belangrijke lijn in de hele opleiding is dat je het tandheelkunde-vak leert aan de hand van casussen en problemen waarvoor je actief en zelfstandig antwoorden dient te vinden. Zo leer je denken en werken zoals later in de beroepspraktijk nodig is. Vanuit die optiek is de opleiding probleem- en patiënt-georiënteerd. Dit type onderwijs krijgt vorm in periodes van twee weken. Je start daarbij met een patiëntencasus die past in het thema van de tweewekelijkse cyclus. Daarmee ga je aan het werk in tutorgroepen, onder deskundige leiding van een tutor. Daar vindt discussie, research, uitwerking en rapportage plaats. De cyclus wordt afgesloten met een centraal responsie- en magistraalcollege.

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Toelatingseisen

'Zachte Knip' Sinds de invoering van de zogenaamde 'Harde Knip' is het slechts mogelijk om met je master te beginnen als je bent afgestudeerd voor je bachelor. Vanwege de coronacrisis heeft OCW besloten dat deze toegangseis door universiteiten onder voorwaarden eenmalig mag komen te vervallen. Door de coronamaatregelen wordt het onderwijs aan de RuG en andere universiteiten digitaal verzorgd. Niet alles kan echter digitaal gedaan worden en dit kan bij sommige studenten zorgen voor studievertragi

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
TandheelkundeRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2020-2021€ 2143voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Nadat je een master van de opleiding Tandheelkunde voltooid hebt, kun je werken in een tandartspraktijk, in een ziekenhuis of in een inrichting. Tandartsen werken steeds vaker in teamverband met andere tandartsen, mondhygiënisten, tandtechnici, tandartsassistenten en artsen. Er zijn na de opleiding twee richtingen waarin je je kunt specialiseren: de orthodontie en mondziekten en kaakchirurgie.

Potentiële beroepen

  • Tandarts
Onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Online masterweekMeer informatie

Contact

  • Drs. Hilly Mast (Studieadviseur)
    Email: h.j.mast umcg.nl
  • Dr. J. Tams (Master curriculum coördinator)
    Email: j.tams umcg.nl
Studiebegeleiding

Door intakers, tutoren, mentoren, examinatoren. Drie studieadviseurs