Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Dentistry
Header image Tandheelkunde

Tandheelkunde

Lijkt het je leuk om een mooie kroon te maken en kun je begrip opbrengen voor de angsten en verwachtingen van patiënten? De studie Tandheelkunde leidt je op tot het beroep van tandarts.

Studenten Tandheelkunde krijgen veel praktisch onderwijs. Allerlei technieken en behandelmethoden oefen je eerst op kunstkoppen. Je werkt vaak op het lab met je eigen setje kunstkaken en kunsttanden. Hiermee leer je praktische dingen zoals boren of een tand weer opbouwen.De opleiding kent een bijzonder onderwijssysteem. In een tiendaagse leercyclus staat een probleem van een patiënt centraal. Je moet als student zelf proberen de casus op te lossen. Je bestudeert de bijbehorende theorie. Door te studeren aan de hand van concrete problemen bereid je je goed voor op je latere werk als tandarts. Tandheelkunde werkt nauw samen met de hbo-opleiding Mondzorgkunde van de Hanzehogeschool. Zo leren studenten samenwerken. In een later stadium van de studie doe je dit in een onderwijsteampraktijk. Hierin behandel je zelf patiënten samen met studenten Mondzorgkunde. Naarmate je verder komt in je studie krijg je meer verantwoordelijkheden.

Notitie: Tandheelkunde is een numerus fixus studie. De nieuwe studenten worden toegelaten via de decentrale selectie. De volledige opleiding Tandheelkunde duurt zes jaar: drie jaar bachelor en drie jaar master. Pas daarna ben je tandarts.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Tandheelkunde
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56560
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Medische wetenschappen
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

Het curriculum is probleemgestuurd onderwijs. In de masteropleiding wordt in de kliniek gewerkt in teams die zijn samengesteld uit studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde.

Programma

Het eerste jaar staat in het teken van introductie, oriëntatie, selectie en verwijzing. Als student krijg je in het propedeutische jaar inzicht in studie en beroep. Met alle aspecten van het tandartsenprofiel maak je kennis: de basiskennis, de beroepsuitoefening, de medische kant, de zorgverlening en de wetenschappelijk-academische invalshoek. De opleiding beziet aan het eind van het jaar op basis van je studieresultaten of je in staat geacht mag worden de hele studie te voltooien.

Periodes
Vakken1234
Wetenschappelijke scholing 1 (6 EC)
Zicht op beroep en vakgebied (8 EC)
Tandheelkundige vaardigheden en kennis (9 EC)
Tandheelkundige vaardigheden en kennis (6 EC)
Professionalisering 1 (7 EC)
Levensloop (8 EC)
Het orale milieu (8 EC)
Bedreiging en bescherming (8 EC)

In dit jaar ligt de nadruk op het kennen en verklaren van de meest voorkomende afwijkingen in de mond: cariës, parodontale afwijkingen, slijmvliesafwijkingen, kaakgewricht afwijkingen, en algemene gezondheidsproblemen. Verder verwerf je door intensieve training elementaire professionele vaardigheden. Binnen de onderwijseenheid Tandheelkundige Vaardigheden en Kennis van Vaardigheden maak je een start met patiënten behandeling. Nadruk ligt daarbij op onderzoek, diagnose en behandeling.

Periodes
Vakken1234
Weefselverlies (6 EC)
Individuele profilering 2 (5 EC)
Professionalisering 2 (6 EC)
Tandheelk. (kennis van) vaardigheden 2A (12 EC)
Tandheelk. (kennis van) vaardigheden 2B (8 EC)
Wetenschappelijke scholing 2 (5 EC)
Orale geneeskunde (6 EC)
Odontogene ontsteking en acute pijn (6 EC)
Stoornissen in groei en ontwikkeling (6 EC)

Aan het eind van het derde bachelorjaar ben je in staat om de meest voorkomende afwijkingen op het gebied van de mondgezondheid te diagnosticeren, en heb je zicht op de daarvoor noodzakelijke hulpmiddelen. Je kunt diverse 'eenvoudige' behandelingen bij patiënten uitvoeren, zoals een gebitsreiniging, het restaureren van gebitselementen en het maken van en volledige prothese.

Periodes
Vakken1234
Herstel van occlusie (5 EC)
Individuele profilering 3 (5 EC)
Professionalisering 3 (7 EC)
Tandheelk. (kennis van) vaardigheden 3 (25 EC)
Wetenschappelijke scholing 3 (3 EC)
Complexe diagnostiek en behandeling (5 EC)
Specialistische mondzorg 1 (5 EC)
Specialistische mondzorg 2 (5 EC)

Curriculum

De opleiding bestaat uit een driejarige bachelor-fase en een driejarige master. In de bachelor krijg je direct al een degelijke theoretische basis: jaarlijks doorloop je vier grote theorieblokken. Daarnaast word je gedurende het gehele jaar ook expliciet getraind in tandheelkundige vaardigheden in een modern skillslab (link: www.rug.nl/video/ba-tandheelkunde).

Reeds in het tweede en derde bachelor-jaar ligt nadruk op diagnostiek en behandeling van ziekten en afwijkingen, en vindt al daadwerkelijk de eerste patiëntenzorg plaats. Niet alleen de tandheelkundige invalshoek wordt daarbij gehanteerd, maar ook de medische. En er is ook aandacht voor bijvoorbeeld gedragsaspecten, zoals angst. Belangrijke lijn in de hele opleiding is dat je het tandheelkunde-vak leert aan de hand van casussen en problemen waarvoor je actief en zelfstandig antwoorden dient te vinden. Zo leer je denken en werken zoals later in de beroepspraktijk nodig is. Vanuit die optiek is de opleiding probleem- en patiënt-georiënteerd. Dit type onderwijs krijgt vorm in periodes van twee weken. Je start daarbij met een patiëntencasus die past in het thema van de tweewekelijkse cyclus. Daarmee ga je aan het werk in tutorgroepen, onder deskundige leiding van een tutor. Daar vindt discussie, research, uitwerking en rapportage plaats. De cyclus wordt afgesloten met een centraal responsie- en magistraalcollege.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 5 EC
Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Natuur & Techniek

  biologie

 • Natuur & Gezondheid

  natuurkunde;keuze uit Wiskunde A of B

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
aanvullend vak
vooropleiding

Informatie over vooropleidingseisen, buitenlandse diploma's en overige diploma's is te verkrijgen via het Admissions Office via: https://www.rug.nl/education/contact/information-services/contact-form-admissions-office

Numerus Fixus

Deze opleiding heeft een numerus fixus van maximaal 48 instromers per jaar.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 januari 202201 september 2022
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars:

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Tandartsen werken steeds vaker in teamverband met andere tandartsen, mondhygiënisten, tandtechnici, tandartsassistenten en artsen. Nadat je een master van de opleiding Tandheelkunde voltooid hebt, kun je werken in een praktijk, in een ziekenhuis of in een inrichting. Er zijn na de opleiding twee richtingen waarin je je kunt specialiseren: de orthodontie en mondziekten en kaakchirurgie.

Onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

 • Joost Sterkenburg (voorlichting)
  Email: j.f.sterkenburg umcg.nl
 • Admission Office (Contact form) (Advies bij niet toelaatbare profielen en buitenlandse diploma's)
  Telefoon: 050-3638004

Studieverenigingen

T.M.F.V. Archigenes

T.M.F.V. Archigenes is de studievereniging van Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen.
Deze studievereniging heeft onder andere als doel de belangen te behartigen van haar studenten en dit wordt bewerkstelligd door een belangenafdeling die de jaarvertegenwoordiging en verschillende onderwijscommissies ondersteund. Daarnaast organiseert T.M.F.V. Archigenes verschillende activiteiten zoals lezingen en een symposium.
https://www.archigenes.nl/home
Lees meer
Studentprofiel

Studenten die een academische studie met veel praktisch handvaardig werk willen combineren.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (20 deeltijd) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Aansluitende master programma's