Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschap

Opleidingscommissies

De rechten en plichten van de opleidingscommissies (OC’s) zijn vastgelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De OC is het medezeggenschapsorgaan op opleidingsniveau en bestaat uit zowel staf als studenten. Elke opleiding heeft een OC, soms zijn er onder één OC meerdere opleiding ondergebracht. In de WHW staat dat de OC’s tot taak hebben te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. Wat dit precies betekent en hoe dit tot uiting komt, staat uitgelegd in het

Laatst gewijzigd:20 november 2017 14:15
printView this page in: English