Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieAdviesorganen

Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening (UCW)

De Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening is een onafhankelijke adviescommissie van het College van Bestuur. De UCW adviseert het College van Bestuur over aangelegenheden betreffende de wetenschapsbeoefening binnen de RUG, desgevraagd of uit eigen beweging, met als doel het bijdragen aan de continue verbetering van de kwaliteit van onderzoek.

De voornaamste taak van de UCW is het adviseren van het College van Bestuur over aangelegenheden omtrent kwaliteitszorg van onderzoek. De UCW geeft advies over het strategisch plan van de universiteit en kan adviezen uitbrengen over alle onderwerpen die te maken hebben met onderzoek en de onderzoeksinfrastructuur.

Faculteiten kunnen de UCW tevens om advies vragen omtrent het bewerkstelligen van samenwerkingsverbanden tussen faculteiten of met externe partners.

Huidige Samenstelling

Naam Namens

Telefoon

Email
dr. K. (Kristina) Linke personeelsfractie Uraad 33829 k.linke@rug.nl
Prof. dr. G.H. van Kooten GGW 38017
g.h.van.kooten@rug.nl

Prof. dr. mr. F.A. Nelissen

FRG 36882 f.a.nelissen@rug.nl
Prof. dr. R.H. Teunter FEB 38617 r.h.teunter@rug.nl
Prof. dr. H.J. Verkade FMW/UMCG 34147 h.j.verkade@umcg.nl
Prof. dr. A.J. Koole LET 38548 tom.koole@rug.nl
Prof. dr. E.M. (Linda) Steg GMW 36485 e.m.steg@rug.nl
Prof. dr. H.W.G.M. Boddeke FMW/UMCG 32701 h.w.g.m.boddeke@umcg.nl
Prof. dr. M. (Martin) Lenz FWB 38392 m.lenz@rug.nl
Prof. dr. ir. E. van der Giessen Chairman (FSE) 38046

e.van.der.giessen@rug.nl

prof. dr. C.H. Mulder Vice-chairman (FRW) 34549

c.h.mulder@rug.nl

Prof. dr. E. Sterken College van Bestuur 35290

e.sterken@rug.nl

Dr. A. Schuster-Koster Research & Funding (secretary) +31 6 28 29 1445 a.schuster-koster@rug.nl
S. Abeshzadeh student-assesor saina.abeshzadeh@rug.nl
S.A.L. Smaal Student s.a.l.smaal@student.rug.nl
H.S. Siebe Student h.s.siebe@student.rug.nl
F. Birkenholz PhD-student f.birkenholz@rug.nl
W.T.C. Uniken Venema PhD-student w.t.c.uniken.venema@umcg.nl

Laatst gewijzigd:28 januari 2019 10:17
printView this page in: English