Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieAdviesorganen

Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening (UCW)

De Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening is een onafhankelijke adviescommissie van het College van Bestuur. De UCW adviseert het College van Bestuur over aangelegenheden betreffende de wetenschapsbeoefening binnen de RUG, desgevraagd of uit eigen beweging, met als doel het bijdragen aan de continue verbetering van de kwaliteit van onderzoek.

De voornaamste taak van de UCW is het adviseren van het College van Bestuur over aangelegenheden omtrent kwaliteitszorg van onderzoek. De UCW geeft advies over het strategisch plan van de universiteit en kan adviezen uitbrengen over alle onderwerpen die te maken hebben met onderzoek en de onderzoeksinfrastructuur.

Faculteiten kunnen de UCW tevens om advies vragen omtrent het bewerkstelligen van samenwerkingsverbanden tussen faculteiten of met externe partners.

Huidige Samenstelling

Laatst gewijzigd:16 maart 2018 15:38
printOok beschikbaar in het: English