Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usVisual IdentityBrand policyBrand architectureExternal logos in University house style

Vermelding externe logo’s in RUG-huisstijl

Wanneer bij samenwerkingsrelaties de RUG-huisstijl als ‘hoofdhuisstijl’ wordt gebruikt, kunnen vanzelfsprekend de logo’s van de relaties of partners aan de RUG-huisstijl worden toegevoegd. Indien er geen sprake is van een duobrand mogen de externe logo’s niet naast het RUG-logo aan de bovenkant van de pagina worden geplaatst.

Het is onmogelijk om vooraf aan te geven wat voor alle mogelijke huisstijldragers een goede plek is voor externe logo’s.Voor externe logo’s op brochures of foldermateriaal gelden de volgende richtlijnen. Bij vragen over de toepassing van externe logo’s op ander uitingen, kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen (huisstijl@rug.nl).

Laatst gewijzigd:02 augustus 2018 12:54
printView this page in: English