Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Revalidatie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Brandwonden, inspanningsfysiologie, kinderen
Contact

Functie
PhD
Physical Therapy, Musculoskeletal pain, Exercise
J. Ansuategui Echeita
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
Bestudeerd actie-perceptie leren en ontwikkeling vanuit een gecombineerde benadering van Ecologische Psychologie en dynamische systeem theory. Gebruikt 'Uncontrolled Manifold' analyses en multifractale analyse om stabiliteit, variabiliteit en interactie dynamics van het actie-perceptie systeem te laten zien. Bestudeerd exploratieve processen om vast te stellen hoe nieuwe gedragingen emergeren en gestabiliseerd worden gedurende ontwikkeling en leren. Gebruikt een taak perspectief om 'serious games' te ontwikkelen om bovenste extremiteiten prothesen te trainen.

Perceptie-Actie, Motorische Controle, Motorische Ontwikkeling, Motorisch Leren, Revalidatie training, Bovenste Extremiteiten Prothesiologie, Werktuiggebruik, Motorische Variabiliteit, Reiken, Grijpen, Bovenste Extremiteiten Controle, Spiuersynergieen
dr. R.M. (Raoul) Bongers
Contact

Functie
Universitair Docent
Developmental Coordination Disorder, physical fitness, physical activity, training, lifestyle
Contact

Functie
Vakgebied
Bevorderen van de arbeidsdeelname van mensen met een gezondheidsbeperking, zowel wat betreft re-integratie als duurzame arbeidsparticipatie.  
Centrale onderzoeksthema’s:
- Ontwikkelen en valideren van meetmethoden om arbeidsvermogen vast te stellen
- Identificeren van factoren die van invloed zijn op een duurzame arbeidsrelatie
- Ontwikkelen en evalueren van effectiviteit van interventies om duurzame arbeidsparticipatie en re-integratie te bevorderen
prof. dr. S. (Sandra) Brouwer
Contact
Functie
Hoogleraar Sociale Geneeskunde, i.h.b. arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen
Neuropsychologie en gerontologie. Bijzondere aanstelling: Verkeersgeneeskunde en Neuropsychologie
prof. dr. W.H. (Wiebo) Brouwer
Contact
Functie
Hoogleraar
Gangbeeldanalyse
Motorische controle
Biomechanica
Split-belt lopen
T.J.W. (Tom) Buurke
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
behandeling van ernstige vormen van spasticiteit / sportrevalidatie / bewegen, sport en revalidatie
Contact

Functie
Revalidatiearts / Chef de policlinique / Universitair Hoofddocent
Vakgebied
Revalidatie geneeskunde in het bijzonder het Revalidatie onderzoek.
prof. dr. P.U. (Pieter) Dijkstra
Contact
Functie
Hoogleraar
Vakgebied
Amputatie en Prothesiologie Onderste Extremiteit; Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS), Fantoompijn, Lage Rugpijn
prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen
Contact
Functie
Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
Vakgebied
Motor Control after injury of the ACL 
A. (Alli) Gokeler
Contact

Functie
PhD
Motorische Controle, Motorische Ontwikkeling, Motorisch Leren, Revalidatie, Perceptie-Actie, Motorische Variabiliteit, Reiken, Bovenste Extremiteiten Controle
dr. S. (Sonja) de Groot
Contact

Functie
Onderzoeker
Contact

Functie
PhD & Technische ondersteuning
Vakgebied
Diagnostiek en revalidatie van visuele stoornissen ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel
dr. J.H.C. (Joost) Heutink
Contact
Functie
Universitair Docent
lopen en hulpmiddelen
Contact
Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Virtual Reality, Revalidatie, Neuromechanica en Beenprothesen, Signal acquisition and analysis, Classification in rehabilitation and adaptive sports
ACL injury; ACL reconstruction; neuromuscular and biomechanical control; knee laxity. 
Biomechanics
Ergometry
Signal acquisition and analysis
Contact

Functie
Junior-docent & Promovendus
Rehabilitation of Visually Impaired People, Mobility and Traffic related research, Intra-ocular lens functionality
Contact

Functie
Emeritus hoogleraar
Contact

Functie
Vakgebied
Actieve leefstijl
Contact

Functie
Onderzoeker
Vakgebied
Clinical Coordination Dynamics / instrumental gait  and posture analysis/  Healthy Aging mobility and technology / Gamifcation & mobility and rehabilitation / fall prevention aging and cognition
dr. C.J.C. (Claudine ) Lamoth
Contact

Functie
Universitair Hoofd Docent
My research focuses on biomechanics and how it changes over time, for example as a result of an intervention. I am also interested in the integration of technology into healthcare treatments for monitoring and rehabilitation purposes.

Typical examples of my research are the study of upper limb coordination and muscle activity in people with dystrophy affecting the shoulder muscles and the analysis of performance of pattern-recognition upper limb prostheses. I am currently involved in the biomechanical testing of upper limb exoskeletons for persons with muscular dystrophy and in the development of portable motion capture technologies for virtual tele-rehabilitation after stroke.
dr. A. Murgia
Contact

Functie
Assistant Professor
Action choices in gait (route selection); the role of retinal and extraretinal information in the control of (perturbed) balance; the contribution of gaze to spatial orientation in stepping and standing. 
dr. A.R. (Rob) den Otter
Contact

Functie
Universitair docent/ Onderzoeker
Dwarslaesierevalidatie, zelfmanagement en eigen regie, participatie, kwaliteit van leven, psychologische factoren, uitkomstmeting
Contact

Functie
Hoogleraar revalidatiegeneeskunde, i.h.b. dwarslaesierevalidatie
Vakgebied
Biomechanische aspecten van prothese en orthesegebruik. Effecten van prothese/orthese eigenschappen op het lopen. Geinstrumenteerde gangbeeldanalyse.
prof. dr. K. (Klaas) Postema
Contact
Functie
hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
Vakgebied
Pain Rehabilitation and Work Participation
prof. dr. M.F. (Michiel) Reneman
Contact
Functie
Hoogleraar
Vakgebied
Amputatie en protheseologie onderste extremiteit
dr. G.M. (Clemens) Rommers
Contact

Functie
Revalidatiearts
Onderzoeksmethoden, Rehabilitatie, Dyslexie
dr. E.R.H. (Ellie) van Setten
Contact

Functie
Onderzoeker
Sport en bewegen, vermoeidheid, activity pacing, aangepast sporten, kwaliteit van leven, longitudinale studie
Contact

Functie
PhD student
Motorisch leren
Biomechanica
Inspanning van het bovenlichaam
Aangepaste sport
R.J.K. (Riemer) Vegter
Contact

Functie
Bewegingswetenschappen: Universitair Docent, Associate investigator
Gait analysis
Stroke patients
Interlimb coordination
S.M. (Sylvana) Weiland
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Bewegen, revalidatie en functioneel herstel; dwarslaesierevalidatie en herstel van mobiliteit, rolstoel en handbike inspanning, propulsie & technologie, optimalisatie van cyclisch bewegen van armen/bovenlichaam (maar o.a. ook lopen); ergonomie van aangepaste technologie in ADL; sport & handicap
prof. dr. L.H.V. (Lucas) van der Woude
Contact

Functie
Professor 'Bewegen, Revalidatie & Functioneel herstel'
Sportgeneeskunde / Healthy 'Active' Ageing / Exercise is Medicine / Blessures door sport en bewegen / Tendinopathie
prof. dr. J. (Hans) Zwerver
Contact
Functie
Hoogleraar Sportgeneeskunde / Sportarts
printView this page in: English