Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Bestuurskunde

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

prof. dr. C.F. (Caspar) van den Berg
Contact

Functie
Hoogleraar Global and Local Governance
Beleidswetenschappen
dr. B. (Barbara) Brink
Contact

Functie
Docent bestuurskunde
dr. T. (Tim) Busscher
Contact

Functie
Universitair Docent Infrastructuurplanning
My research interest includes, but is not limited to:
- Integrated Land Use and Transport Planning
- Policy Integration

- Institutional Design
- Governance
- Public Value Management
- Policy Implementation
M.T. (Marijn) van Geet, MSc
Contact

Functie
Promovendus
Onderzoek naar de werking van bestuursrecht en de uitvoering van beleid. Specialisatie in evaluatieonderzoek: zowel juridische wetsevaluatie als beleidsevaluatie en rekenkameronderzoek. 
dr. M. (Michiel) Herweijer
Contact

Functie
Universitair docent
Algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht (Wabo), bestuurskunde
mr. N.G. (Nicole) Hoogstra
Contact
Functie
Docent bestuursrecht / Onderzoeker
prof. dr. J. (Ko) de Ridder
Contact
Functie
hoogleraar vergelijkend publiek management
Strategische netwerken, Europees beleid en subsidies, Horizon 2020, impact, co-creatie, profilering, relatiebeheer, makelaarschap, projectontwikkeling en projectmanagement.
drs. S.E. (Sharon) Smit
Contact

Functie
Directeur Sustainable Society
Algemeen bestuursrecht, regulering, beleidsregels, handhavingsrecht (Wet Bibob), sociaal zekerheidsrecht. 
mr. dr. A. (Albertjan) Tollenaar
Contact
Functie
Adjunct directeur GGSL & Universitair hoofddocent
Mijn primaire onderzoeksinteresses en activiteiten zijn in de volgende gebieden en raakvlakken daartussen:
 > Complexiteit
 > Governance en Netwerken
 > Infrastructuurplanning
 > Infrastructuur Projectimplementatie
 > Projectevaluatie
 > Project Management and Organisatie
 > Publiek-Private Samenwerking
 > Qualitative Comparative Analysis
dr. S. (Stefan) Verweij
Contact

Functie
Postdoctoraal Onderzoeker Infrastructuur Planning
prof. dr. J. (Jouke) de Vries
Contact
Functie
Decaan Campus Fryslân. Opbouw facultaire organisatie voor een volwaardige universitaire vestiging van de RUG in Leeuwarden, met nieuwe masteropleidingen, een Bachelor College en een onderzoeks- & valorisatieagenda die past binnen de prioriteiten van de regio.
Vakgebied
Bestuurskunde, (wets)evaluatieonderzoek, toezicht en rechtshandhaving, algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, vreemdelingenrecht, asylum law.
printView this page in: English