Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Neuroimaging

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

neuropsychologie, hallucinaties, emotie, hersenen, psychose, depressie, schizofrenie, cognitieve veroudering
prof. dr. A. (Andre) Aleman
Contact

Functie
Hoogleraar
dr. A.S. (Ate) Boerema
Contact
Functie
Postdoctoral fellow
Het ultieme doel van het onderzoek van mij en mijn team is het herstel van zien bij mensen die slechtziend zijn of blind. Dat doen we door bij te dragen aan het verbeteren van oogheelkundige diagnostiek, en het ontstaan van oogheelkundige ziekten beter te begrijpen. Zo gebruiken we MRI om te onderzoeken hoe oogheelkundige en neurologische aandoeningen de structuur en functie van het visuele systeem beïnvloeden. In ander onderzoek gebruiken we fMRI en gedragsonderzoek om ook de werking van de normale visuele waarneming te doorgronden. Ons onderzoeksveld noemen we de visuele neurowetenschappen.
prof. dr. F.W. (Frans) Cornelissen
Contact
Functie
Hoogleraar
Brain Connectivity; Neuropsychiatry; Brain stimulation; Brain dynamics; Hallucinations; Cognition
dr. B. (Branislava) Curcic-Blake
Contact

Functie
Assistant Professor
neurologie, veroudering, dementie, ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie, dementie met Lewy lichaampjes, ziekte van Alzheimer bij het syndroom van Down, neurochemie, neuroinflammatie, biomarkers
Contact

Functie
Neuroloog, hoogleraar
Audiologie, Tinnitus, Biofysica van het oor
prof. dr. P. (Pim) van Dijk
Contact

Functie
Hoogleraar
(Neuro)Imaging
Positron Emission Tomography (PET)
Brain Inflammation
Functionele neurologische symptomen
Contact

Functie
PhD studente
Contact

Functie
Universitair docent
A. (Alessandro) Grillini
Contact

Functie
PhD Student
Volksgezondheid zoals in klinische epidemiologie
Contact

Functie
Medisch specialist
prof. dr. G.J. (Gert) ter Horst
Contact

Functie
Directeur Neuroimaging Centrum (NIC)
Audiologie, Biofysica van het oor
dr. ir. E. (Emile) de Kleine
Contact

Functie
Klinisch fysicus
Contact

Functie
Hoogleraar neurologie
Cognitieve Neurowetenschap
Dynamiek in het Gezonde Brein
T. (Tania) Marini Setiadi
Contact

Functie
PhD student
Analyse van functional MRI data; Combined Eyetracking and fMRI; Eye tracking; Data analyse; Statistiek
dr. J.B.C. (Jan-Bernard) Marsman
Contact

Functie
Senior staf onderzoeker
dr. A.D.J. (Sander) Martens
Contact

Functie
Universitair docent
Functionele neuroimaging (fMRI), neuropsychologie, psychose,  depressie, cognitieve veroudering
dr. E.M. (Esther) Opmeer
Contact

Functie
Universitair Docent
MRI
functionele MRI
signaal analyse
beeldverwerking
dr. R.J. (Remco) Renken
Contact

Functie
MR-fysicus
Vakgebied
Informatica, Visualisatie, Neuroimaging
Contact

Functie
Functionele en structurele Neuroimaging (MRI), Depressie, Angststoornissen, Psychose, Longitudinale Imaging studies
dr. M.J. (Marie-José) van Tol
Contact

Functie
Universitair Docent (Teunure Track)
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
printOok beschikbaar in het: English