Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Wiskunde, Toegepaste

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Bij de faculteit GMW ben ik aangesteld op de leerstoel Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie. 
Mijn onderzoek richt zich op ontwikkeling van statistische modellen voor toepassingen binnen de sociale wetenschappen. Deze modellen bevatten veelal een longitudinaal of dynamisch component. De hoofdtoepassingen zijn omgevings- en klinische psychologie en de effectiviteit van onderwijsinnovaties. Hiernaast ben ik geïnteresseerd in wetenschapscommunicatie, waarbij datavisualisatie een essentiële rol speelt, alsmedede verbetering van de wetenschappelijke praktijk.

Zie casperalbers.nl voor details.

Systems and control theory
prof. dr. M.K. (Kanat) Camlibel
Contact

Functie
Adjunct-Hoogleraar
Nonlinear Control Systems, Cyberphysical Systems, Dynamical Control Networks, Resilient Control, Quantized Control, Smart Grids 
Model Order Reduction
S. Hossain
Contact

Functie
PhD student
Mathematics, Physics, Programming
Contact

Functie
dr. ir. R. (Roel) Luppes
Contact

Functie
Klinische Neuroengineering, ihb neurodiagnostiek. Technieken: multikanaals EEG, multimodal neuroimaging (EEG-EMG-fMRI), computational biofluid mechanics, (r)TMS, biomedische signaalanalyse
prof. dr. ir. N.M. (Natasha) Maurits
Contact

Functie
Hoogleraar Klinische Neuroengineering
Model reduction, multi-agent systems, complex networks, switched systems, control configuration selection
Foundations of programming languages and models.
Formal models of interactive and communication-based software systems.
More details in my personal home page.
dr. J.A. (Jorge) Perez Parra
Contact
Functie
Assistant Professor
regeltechniek, systeemtheorie, poort-Hamiltonse systemen, netwerkdynamica
prof. dr. A.J. (Arjan) van der Schaft
Contact
Functie
Hoogleraar Toegepaste Analyse
Her research area covers order reduction methods for networks and nonlinear control systems in order to make control design and implementation feasible for complex nonlinear systems. Furthermore, she studies the design of distributed and often nonlinear controllers for complex applications. Examples of such systems can be found in industry, robotics, micro systems, semi-conductors, energy systems, smart grids and space applications.
Systems and Control Theory (in particular, switched systems and differential-algebraic equations)
prof. dr. S. (Stephan) Trenn
Contact
Functie
Associate Professor
prof. dr. H.L. (Harry L.) Trentelman
Contact

Functie
Hoogleraar Systeem- en Regeltheorie
Mathematics, Mathematics, Interdisciplinary Applications, Statistics & Probability
Computational Science,  Computational Fluid Dynamics
prof. dr. ir. R.W.C.P. (Roel) Verstappen
Contact

Functie
Adjunct Hoogleraar
Mijn belangrijkste onderzoeksgebieden zijn dynamische systemen theorie en semiclassical quantummechanica (korte golflengten asymptotische).
printView this page in: English