Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Klassieke Talen & Culturen

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Dead Sea Scrolls; Ancient History of the Near East; Ancient Judaism
A.W. (Ayhan) Aksu, M
Contact

Functie
PhD Student
universitaire strategie, universitaire auditsystemen, strategische kwaliteitzorg, excellentieprogramma's, internationale kwaliteitsbeoordeling
Contact
Functie
Bestuurssecretaris en senior adviseur strategie
Fascist Latin literature
Contact

Functie
Promovendus
Geschiedenis van de filosofie, filosofie van de oudheid en Middeleeuwen, geschiedenis van de logica
B. (Bianca) Bosman
Contact

Functie
Promovendus
Late Oudheid, cultuur van leiderschap in het laat-Romeinse Rijk, christianisering van de Romeinse wereld, laat-antieke historiografie (Ammianus Marcellinus), Latijnse panegyriek
dr. J.W. (Jan Willem) Drijvers
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent Oude Geschiedenis (met ius promovendi)
Flavius Josephus, Griekse historiografie, Griekse literatuur en Rome, Joodse opstanden tegen de Romeinen (AD 66-74), Jodendom in de Grieks-Romeinse periode
Contact

Functie
PhD student
dr. A. (Andrea) Harbach
Contact

Functie
Docent
Ancient Judaism
Comparative Semitics (Hebrew, Aramaic, Akkadian)
Aramaic and Greek Papyrology
Assyriology (Neo-Babylonian Period)
Antieke Filosofie
dr. L.A. (Albert) Joosse
Contact

Functie
Hellenistische Poëzie, Antieke Biografie, Griekenland onder Rome, Sociologie van Cultuur en Literatuur
dr. J.J.H. (Jacqueline) Klooster
Contact

Functie
Universitair Docent
Eastern Roman Empire, Provincial administration, Hellenistic-Roman Judaea (society and life), Hasmonean Revolt and Rule, Jewish Wars against Rome, Judaean expatriate communities (Diaspora), works of Flavius Josephus, ancient historiography and rhetoric, Jewish-Christian (and -Roman) relations to the emperor Julian.
prof. dr. S.N. (Steve) Mason
Contact

Functie
Distinguished Professor of Ancient Mediterranean Religions and Cultures
Latijnse literatuur van de Late Republiek en de Vroege Keizertijd
Literatuurwetenschap
prof. dr. R.R. (Ruurd) Nauta
Contact

Functie
Hoogleraar Latijnse taal en letterkunde
Politieke geschiedenis, cultuurgeschiedenis en sociale geschiedenis van de Griekse stad in de Hellenistische en Romeinse periode; sportgeschiedenis;  Griekse epigrafie, Antiek Burgerschap, Grafcultuur
prof. dr. O.M. (Onno) van Nijf
Contact
Functie
Hoogleraar Oude Geschiedenis
Griekse Taal- en Letterkunde, m.n. Aristophanes, scholia, tekstkritiek
dr. R.F. (Remco) Regtuit
Contact
Functie
Universitair docent
Klassieke Latijnse literatuur (late republiek en vroege keizertijd); verhouding tussen tekst en materiële cultuur in de Romeinse wereld; Latijnse literatuur van het Italiaanse Fascisme
dr. B.L. (Bettina) Reitz-Joosse
Contact
Functie
Universitair docent Latijnse taal- en letterkunde
New Testament and Early Christianity
Nag Hammadi codices and Gnosticism 
Early Christian Apocrypha
Religion and Philosophy in Late Antiquity
Plutarch of Chaeronea

prof. dr. F.L. (Lautaro) Roig Lanzillotta
Contact

Functie
Hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom
Galaxies, Galaxy Evolution, Large Astronomical Surveys, Astronomical Data processing, Astronomy in general.
Medical Visualization, DICOM, Anonimysation of patient data, DVH calculations.
Roman and Greek History, Ancient History.
Romeinse geschiedenis, sociale en culturele geschiedenis van de Late Republiek en Vroege Keizertijd, eten/dineren, begroetingsrituelen, sociale hierarchie.
S.A. (Simon) Speksnijder
Contact

Functie
PhD student
Contact

Functie
Emeritus hoogleraar Byzantijns recht
Oudgriekse taalkunde
prof. dr. G.C. (Gerry) Wakker
Contact
Functie
Hoogleraar Oudgriekse Taalkunde
Onderzoek: Lijkenzorg in oorlogstijd onder internationaal recht
Griekse geschiedenis, Atheense politieke cultuur, Atheense polisreligie, Atheense epigrafie, receptie van de Perzische oorlogen in de oudheid
dr. S.M. (Sara) Wijma
Contact

Functie
Onderzoeker
Hellenistic period, Asia Minor, state formation, sanctuaries, ancient architecture, urbanism, GIS
dr. C.G. (Christina) Williamson
Contact
Functie
Docent/Onderzoeker
Judaism in the Graeco-Roman Period, Ancient Historiography, Flavius Josephus, Ancient Cosmology
Contact

Functie
PhD student
Judaism in the Greco-Roman period, Jewish Hellenistic literature, Hebrew Bible, New Testament, pseudepigrapha, Philo of Alexandria, Septuagint, ancient education
J.M. (Jason) Zurawski, PhD
Contact

Functie
Postdoctoral Fellow, Qumran Institute
printView this page in: English