Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Facts and figures Sustainability Policy

Beleid

De RUG zet zich in voor meer duurzaamheid binnen onderwijs en onderzoek, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering, renovatie- en nieuwbouwprojecten. Hieronder een overzicht van verschillende terreinen waarvoor duurzaamheidsbeleid is opgesteld.

printView this page in: English