Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum VinciOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum Vinci

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum Vinci | InnovatieInnovatie faciliteren

Wat kunnen we voor u doen?

Als expertisecentrum Vinci zijn wij ervaren en bedreven in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van samenwerking bij innovatie en wij passen deze kennis graag toe op uw praktijksituatie. Samen met u scheppen wij een klimaat waarin uw organisatie wordt uitgedaagd om te innoveren; zo denken wij met u mee over een doeltreffende inzet van digitale middelen en creëren we meer efficiëntie op de werkvloer. Bovendien zorgen wij voor een wetenschappelijke fundering onder ons praktijkgerichte advies.

Afhankelijk van het precieze vraagstuk stellen wij een project op dat door studenten en/of Vinci-onderzoekers wordt uitgevoerd.

Samenwerkingsmogelijkheden:

Samen met u zullen wij de omstandigheden m.b.t. innovatie binnen uw organisatie analyseren en inventariseren welke oplossingen en strategieën voor u van toegevoegde waarde zijn. Op basis van de ruime ervaring van onze experts met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen een organisatiesetting op het gebied van onze expertise thema’s, kunnen zij effectieve verbeteringen aandragen. Op deze manier werken wij mee aan de toekomst van uw bedrijf.

Hoewel uw vraag altijd tot maatwerk zal leiden, zijn er grofweg een aantal vormen van samenwerking te noemen:

- Inspiratiesessies

Wij verzorgen graag een workshop of lezing over het thema innovatie en hoe dit binnen de actualiteit van uw organisatie past. Of dat nu gaat over hoe u een klimaat kunt scheppen waarin uw eigen medewerkers innovatiever te werk kunnen gaan of hoe bijv. een gemeente dit zou kunnen aanpakken t.o.v. haar ondernemers.

- Student Consultancy

Studenten van de faculteit Economie en Bedrijfskunde kunnen u helpen door een project uit te voeren binnen uw bedrijf. Dit is vooral geschikt voor kortlopende trajecten met een duidelijke doelstelling. Vanzelfsprekend worden de studenten hierbij begeleid door een stafmedewerker van Vinci.

student consultancy

- Projectuitvoering staf

Wanneer de innovatieve uitdagingen groter zijn, kunt u ook kiezen voor de inzet van de wetenschappelijke staf van Vinci. Als expertisecentrum beschikken wij over de kennis en vakkundigheid van een groot aantal hoogleraren en internationaal bekende onderzoekers. Zij helpen u graag bij het optimaliseren van uw innovatiebeleid en het verbeteren van strategische samenwerkingsrelaties (al dan niet in samenwerking met studenten). Deze projecten worden uitgevoerd tegen een nader overeen te komen vergoeding.

- Fundamenteel onderzoek

Vinci biedt de mogelijkheid projecten op te zetten waarin een of meerdere bedrijven samenwerken met de universiteit om nieuwe grensverleggende concepten voor de toekomst te ontwikkelen. Meerdere bedrijven of zelfs een hele branche kunnen hierdoor profiteren van de ideeën en concepten die ontsprongen zijn binnen uw organisatie, maar welke voorheen te onzeker waren om tijd en geld in te investeren. De financiering van het project dient (ten dele) van de deelnemende groep bedrijven te komen en daarnaast probeert Vinci subsidies te verwerven voor het project.


Verschillende organisaties hebben geprofiteerd van de wetenschappelijke inzichten van onze experts. Zo hebben wij de gemeente Ooststellingwerf geholpen om tijdens een leiderschapsdag het begrip van innovatie te vergroten. Wat maakt een organisatie tot een innovatieve organisatie? Hoe kunnen managers het creatieve potentieel van hun medewerkers aanspreken? Hoe voer je innovatiemanagement in de praktijk uit? Uw praktijksituatie kan profiteren van onze wetenschappelijke kennis en vernieuwende visies. Maak gebruik van onze expertise, dan stimuleren wij samen de innovatie binnen uw organisatie. Neem contact met ons op.

Laatst gewijzigd:02 juli 2018 15:21
printView this page in: English