Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum VinciOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum Vinci

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum Vinci | InnovatieInnovatie faciliteren

Thema's

Werkoverleg

Statusinventarisatie

Het faciliteren van innoveren start altijd met het in kaart brengen van de huidige situatie. In hoeverre innoveren ondernemers nu? Wie doet het wel en wie niet? Welke soort innovaties ontwikkelen ze? Wat gaat goed en wat gaat niet goed? Welke kansen zien ondernemers en waar lopen ze tegen barrières aan? En hoe kunnen die barrières worden overwonnen?


Regionaal/sectoraal innovatiebeleid

Overheden, semioverheden en brancheorganisaties zijn op diverse niveaus actief met het bevorderen van innovatie en ondernemerschap in hun werkgebied. Het werkgebied kan een regio (gemeente of provincie) zijn, maar ook een bedrijfstak (scheepsbouw of toerisme), of een specifieke groep ondernemers (midden- en kleinbedrijf of vrouwen). Veelvoorkomende vragen zijn: Wie doet wat? Hoe effectief is het gevoerde beleid? En hoe kan de effectiviteit van het innovatiebeleid worden vergroot?


Begeleiding bij innoveren

Een ontkiemend zaadje kan uitgroeien tot een imposante boom, maar daar is geen garantie voor. Innovatieve ondernemingen doen dingen die zij nog niet eerder hebben gedaan. Doelgerichte ondersteuning kan hun slagingskans vergroten en verdere ontwikkeling versnellen. Tegen welke problemen lopen zij aan? Hoe maken we ondernemers bewust van kansen en bedreigingen? Welke vormen van ondersteuning zijn effectief?


Publicaties

Faems, D. (2015) Lokaal gesubsidieerde bedrijven investeren wel degelijk in innovatie. Opiniestuk in Financieel Dagblad, 11 juli 2015.

Huizingh, E., & Mulder, M. (2015). Effectiveness of regulatory interventions on firm behavior: a randomized field experiment with e-commerce firms. Small Business Economics, 45(4), 825-840.

McCarthy, K.J. & A. Booijink, (2015). On the Influence of European Trade Barrier on Chinese Solar Panel Industry: Is the Solution of the Solar-Dispute “Successful”? Energy and Value Letter, Volume 7, Number 14: 5-10. (August 2015).

Laatst gewijzigd:20 september 2017 11:13
printView this page in: English