Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Education Medicine Pre-master Geneeskunde
University Medical Center Groningen

Route tijdens de Pre-master

Wat gebeurt er in de premaster?

De opbouw van beide semesters van het premaster jaar is gebaseerd op het programma van de bachelor geneeskunde. Doel is om de PMG-semesters zoveel mogelijk synchroon te laten verlopen met het 2e en 3e studiejaar van de bachelor geneeskunde, waarbij een deel van de eerstejaarsstof vaak zelfstandig bestudeerd dient te worden (asynchroon t.o.v. het eerstejaarsprogramma). Een PMG-semester bestaat m.a.w. uit een belangrijk deel van de leerstof van de reguliere semesters uit jaar 2 en 3, plus een deel uit jaar 1. Je kennis wordt tijdens beide semesters 4x schriftelijk getoetst.

Om een voorbeeld te geven: tijdens het eerste semester volg je de semesters 2.1 en 3.1. Die zijn opgebouwd uit de volgende thema's:
De onderwijseenheid Oorzaken van Ziekten B2.1:

- Systeemziekten: huidziekten, reumatische ziekten, systemische auto-immuunziekten, nierziekten
- Benauwd: systemische infectieziekten, hartfalen, chronische longaandoeningen, longkanker
- Nieuwvorming/neoplasma's 1: basisprincipes van de oncologie, mammacarcinoom, leukemie, maligne lymfomen
- Abdomen/tractus digestivus: slikklachten, zuurbranden, leverziekten, darmkanker
- Nieuwvorming/neoplasma's 2: de dood, huidkanker, prostaatkanker, teelbalkanker, peniskanker, bottumoren.

De onderwijseenheid Oorzaken van Ziekten B3.1:

- Zenuwstelsel 1 & zintuigen: krachtsverlies, gevoelsstoornissen, duizeligheid, visusklachten
- Zenuwstelsel 2: pijn, hoofdpijn, halfzijdige verlamming, bewegingsstoornissen
- Zenuwstelsel 3: bewustzijn, wegraking, dementie, verwardheid tijdens een ziekenhuisopname
- Psychiatrie 1: acute psychiatrie, depressie, angststoornissen, verslaving
- Psychiatrie 2: somatisch-symptoomstoornis, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen

PMG-studenten kunnen alle colleges en practica van het reguliere onderwijsprogramma van de bachelor geneeskunde volgen. 

Om een deel van de lacunes op te vullen die het gevolg zijn van het grotendeels missen van de eerstejaars onderwijsactiviteiten krijgen PMG'ers een aantal aanvullende colleges aangeboden. Deze colleges gaan met name over fysiologie en immunologie.

Zijn er veel verplichtingen?
Dat valt erg mee. Colleges en practia bijvoorbeeld zijn niet verplicht (tenzij jij je ergens voor hebt ingeschreven). Maar ze zijn altijd waardevol en worden van harte aanbevolen. Het is erg lastig om de PMG op afstand, dus voornamelijk m.b.v. zefstudie, te doen.

Naar de master geneeskunde

  • Om toegelaten te worden tot de masteropleiding geneeskunde moet je alle onderwijseenheden van het PMG-programma met een voldoende (minimaal 5.5) afsluiten. Het gaat om vier onderwijseenheden:
  • PMG-semester 1
  • PMG-semester 2
  • Professionele Ontwikkeling (PO), dit is inclusief medische communicatie (MC) én Basic Life Support (BLS)
  • Voortgangstoets

Vanzelfsprekend zijn er herkansingen voor alle onderwijseenheden, mochten die niet in een keer zijn afgerond.

Een PMG-student mag niet langer dan twee jaar over het brugjaar doen!

Studieprogramma na de pre master

Ben je geslaagd voor de pre master dan stroom je door naar de master. De master geneeskunde duurt drie jaar: M1, M2 en M3.

Wetenschappelijk onderzoek MD/PhD

Hoewel het PMG-programma je voorbereidt op een goede start in de masteropleiding geneeskunde in Groningen en niet specifiek op een carrière als arts/wetenschappelijk onderzoeker, is het wel degelijk mogelijk om via de PMG deze weg in te slaan. Tijdens het PMG-brugjaar kun je o.a. deelnemen aan activiteiten van de Groningse Junior Scientific Masterclass. Tegelijkertijd kun je proberen om een aanstelling als MD/PhD student in de wacht te slepen. Je kunt je co-schappen op deze manier combineren met een tweejarig promotietraject. Diverse PMG'ers zijn je hierin al voorgegaan.

Om tijdens de master wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen is kennis van statistiek noodzakelijk. Mis je deze kennis (bijvoorbeeld omdat dit geen onderdeel heeft uitgemaakt van je initiele opleiding), probeer hier dan zelfstandig en het liefst voor de start van het brugjaar (z.s.m.) iets aan te doen. Statistiekonderwijs maakt geen deel uit van de pre master geneeskunde.

Laatst gewijzigd:03 april 2024 15:23