Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Education Medicine Pre-master Geneeskunde
University Medical Center Groningen

Route tijdens de Pre-master

Wat gebeurt er in de premaster?

Qua studiestof volgen PMG'ers gedurende de Pre-master geneeskunde een belangrijk deel van jaar 2 en 3 (en delen van jaar 1) van de bacheloropleiding geneeskunde

Naar jaar 4 / M1/Master Geneeskunde

 • Om toegelaten te worden tot de masteropleiding geneeskunde moet je voldoen aan de volgende eisen:
  voortgangstoets halen op eindniveau jaar 3 (= meetmoment 12)
 • slagen voor de PMG-semesters 1 en 2
 • slagen voor de PMG-onderwijseenheid Professionele Ontwikkeling (PO), inclusief medische consultvoering (MCV) én Basic Life Support (BLS)
 • voldoen aan alle practicum- en aanwezigheidsverplichtingen
 • Je ontvangt geen bachelordiploma voor het volgen van een pre master programma, maar een certificaat.
Deficiënties na het PMG-jaar!
 • herkansing semestertoetsen in juli/augustus
 • herkansing MCV, BLS, PO
 • resterende deficiënties moeten in het volgende studiejaar opgelost worden
 • een student mag niet langer dan twee jaar over het brugjaar doen

Studieprogramma vanaf het vierde studiejaar

 • alle onderwijseenheden van M1, M2 en M3, zoals beschreven in de OER, R&A van de masteropleiding geneeskunde.

Wetenschappelijk onderzoek MD/PhD

Hoewel het PMG-programma je voorbereidt op een goede start in de masteropleiding geneeskunde in Groningen en niet specifiek op een carrière als arts/wetenschappelijk onderzoeker, is het absoluut mogelijk om via de PMG deze weg in te slaan. Tijdens het PMG-brugjaar kun je o.a. deelnemen aan activiteiten van de Groningse Junior Scientific Masterclass. Tegelijkertijd kun je proberen om een aanstelling als MD/PhD student in de wacht te slepen. Je kunt je co-schappen op deze manier combineren met een tweejarig promotietraject. Diverse PMG'ers zijn je hierin al voorgegaan.

Om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen is kennis van statistiek noodzakelijk. Mis je deze kennis (bijvoorbeeld omdat dit geen onderdeel heeft uitgemaakt van je initiele opleiding), probeer hier dan zelfstandig en het liefst voor de start van het brugjaar (z.s.m.) iets aan te doen.

Laatst gewijzigd:22 juli 2022 13:36