Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoekToponderzoekersVernoemde leerstoelen

Vernoemde leerstoelen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft vernoemde leerstoelen. Deze leerstoelen, ‘named chairs’, zijn speciaal omdat ze de naam mogen dragen van een internationaal gerenommeerde wetenschapper. Met de toekenning van de vernoemde leerstoelen worden  hoogleraren aan de Rijksuniversiteit Groningen geëerd.

Prof. dr. F. Kuipers
Prof. dr. F. Kuipers

Healthy Life Alliance leerstoel voor prof. dr. F. Kuipers (2016)

De Rijksuniversiteit Groningen heeft tot instelling van een vernoemde leerstoel Healthy Life Alliance besloten en toegekend aan prof. dr. Folkert Kuipers. De instelling vindt plaats op grond van de missie en de bestaande activiteiten van de Noaber Foundation op het gebied van innovatie van zorg in een verouderende samenleving, alsmede op grond van de langdurige samenwerking tussen de Noaber Foundation, de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en in het kader van de Alliance for Healthy Ageing (AHA) met de Mayo Clinic, Rochester, MN, USA en de daaraan verbonden netwerken.  Een verdere uitbouw en verdieping van deze activiteiten vindt plaats binnen de Healthy Life Alliance, een nieuw initiatief van het Noaber Netwerk. (Lees meer)

Prof. dr. D. Draaisma
Prof. dr. D. Draaisma

Heymansleerstoel voor prof. dr. D. Draaisma (2010)

De bekende psycholoog, filosoof en publicist Douwe Draaisma is per 1 september 2010 aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen benoemd op de Heymansleerstoel, in het bijzonder Geschiedenis van de psychologie. Hij was sinds 2003 bijzonder hoogleraar op een leerstoel van het Archief- en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen. (Lees meer)

Prof. Leandro Prados de la Escosura
Prof. Leandro Prados de la Escosura

Maddison-leerstoel voor prof. Professor Leandro Prados de la Escosura (2015)

Professor Leandro Prados de la Escosura is benoemd als honorair hoogleraar op de Maddison-leerstoel aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is opgericht in 2010 om het academische werk en de internationale reputatie van Angus Maddison (1926-2010) te eren en te herdenken. Maddison was hoogleraar in Groningen. (Lees meer)

Prof. dr. E.A. Bergshoeff
Prof. dr. E.A. Bergshoeff

De Sitter-leerstoel voor prof. dr. E.A. Bergshoeff (2009)

De Rijksuniversiteit Groningen heeft de De Sitter-leerstoel voor Theoretische Natuurkunde ingesteld en toegekend aan prof. dr. Eric A. Bergshoeff om hem te eren voor zijn internationaal erkende bijdragen aan de wetenschap, in het bijzonder voor de M-theorie. (Lees meer)

Prof. F. Smets
Prof. F. Smets

Duisenbergleerstoel voor prof. F. Smets (2009)

Prof. Frank Smets is als hoogleraar honorair benoemd op de nieuwe Duisenbergleerstoel aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Smets is directeur onderzoek bij de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt en visiting professor in Gent. De nieuwe leerstoel is ingesteld om Wim Duisenberg, oud-minister van Financiën en oud-president van zowel de Europese Centrale Bank als De Nederlandsche Bank, te herdenken. Duisenberg studeerde in 1961 cum laude af in de economie aan de Groningse faculteit. (Lees meer)

Prof. dr. K. van Berkel
Prof. dr. K. van Berkel

Rudolf Agricola leerstoel voor prof. dr. K. van Berkel (2008)

Op 16 februari 2009 aanvaarde prof. dr. Klaas van Berkel, hoogleraar in de geschiedenis, de Rudolf Agricola leerstoel met een toespraak getiteld 'Academisch leven' [Academic Life]. In deze toespraak gaf hij genodigden een kijk op de manier waarop hij zijn nieuwe taak zou benaderen; het schrijven van een geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen sinds haar oprichting in 1614. (Lees meer)

Prof.dr. P.S.H. Leeflang
Prof.dr. P.S.H. Leeflang

Frank M. Bass-leerstoel voor prof. dr. P.S.H. Leeflang (2005)

Prof.dr. P.S.H. Leeflang is benoemd op de Frank M. Bass-leerstoel, omdat Leeflang wordt gezien als een van de de grondlegger van het vakgebied marketing als serieuze academische discipline in Nederland. Bass is momenteel verbonden aan de University of Texas in Dallas. (Lees meer)

Prof. J.H.A. Lokin
Prof. J.H.A. Lokin

H.J. Scheltema-leerstoel voor prof. mr. J.H.A. Lokin (2005)

Prof.mr. J.H.A. Lokin is benoemd op de H.J. Scheltema-leerstoel. Deze leerstoel is vernoemd naar prof.mr. H.J. Scheltema, die algemeen wordt gezien als de grondlegger van de juridische Byzantinistiek in Nederland. Scheltema, van 1946 tot 1977 hoogleraar aan de Groningse jurische faculteit, genoot daarnaast een grote reputatie op het terrein van het burgerlijk recht. (Lees meer)

Prof. dr. A.M. Sorge
Prof. dr. A.M. Sorge

François Sellier-leerstoel voor prof. dr. A.M. Sorge (2005)

Prof. dr. Sorge is benoemd op de François Sellier-leerstoel. Sorge is hoogleraar International Business & Management aan de Faculteit Bedrijfskunde. Hij heeft een lange wetenschappelijke staat van dienst op het terrein van vergelijkende organisatietheorie en organisatiestructuur en behoort op dit bedrijfskundige terrein tot één van de internationale grondleggers. (Lees meer)

Prof. dr. D. Strijker
Prof. dr. D. Strijker

Mansholtleerstoel voor prof. dr. D. Strijker (2005)

Dr. Dirk Strijker is per 1 september 2005 benoemd tot de eerste bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling bij de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij bezet de S.L. Mansholtleerstoel. Deze leerstoel is – op voorstel van PvdA-leden – ingesteld vanwege de Stichting voor Hoger Landbouwonderwijs (VHLO), dankzij een subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij is vernoemd naar de Groninger Sicco Mansholt, een van de grondleggers van de Europese landbouwpolitiek. (Lees meer)

Prof. dr. Ben L. Feringa
Prof. dr. Ben L. Feringa

Van 't Hoffleerstoef voor Prof. dr. Ben L. Feringa (2003)

Prof. dr. Ben L. Feringa (1951) is sinds 1988 hoogleraar synthetische organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2003 stelde de universiteit voor hem de Jacobus H. van 't Hoff Distinguished Chair in Molecular Sciences in. De universiteit eerde Feringa daarmee voor zijn creatieve en innovatieve werk dat leidde tot de uitvinding van een moleculaire motor. (Lees meer)

Jantina Tammes
Jantina Tammes

De Jantina Tammes leerstoel (2001)

De Jantina Tammes leerstoel werd in 2001 ingesteld ter bevordering van onderwijs en onderzoek op het terrein van genderstudies aan de RUG. Degene die de leerstoel bekleedt, een vooraanstaande professor van buiten Nederland, wordt uitgenodigd om enkele maanden in Nederland door te brengen om o.a. colleges te geven en een openbare voordracht te houden: de Jantina Tammes Lecture. Elk jaar is een andere faculteit die een professor benoemt; op die manier wordt ervoor gezorgd dat genderstudies de volle aandacht krijgen over de hele breedte van de universitaire disciplines. (Lees meer)

Laatst gewijzigd:29 augustus 2016 12:07
printOok beschikbaar in het: English