Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekKenniscentrum LandschapOnderzoek

Organisatie

Het Kenniscentrum Landschap maakt deel uit van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen en is organisatorisch ondergebracht bij de Afdeling Kunst- en Architectuurgeschiedenis, gevestigd aan de Oude Boteringestraat 34 te Groningen. Het centrum omvat momenteel zes stafmedewerkers, vier projectmedewerkers, elf promovendi en ca 50 masterstudenten. Het Kenniscentrum Landschap staat onder leiding van prof.dr.ir. Theo Spek.

Het onderzoek van het Kenniscentrum Landschap is ondergebracht bij het Research Centre Arts in Society: Past and Present van het Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG). De promovendi van het Kenniscentrum Landschap zijn onderdeel van de Graduate School for the Humanities (GSH) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:28 juli 2017 11:07
printOok beschikbaar in het: English