Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific Masterclass
University Medical Center Groningen

Triple-B lectures, studiejaar 1

Inleiding

Triple-B of BBB staat voor: 'From Bed to Bench and Back'. In deze Triple-B lectures wordt de nadruk gelegd op het samenspel tussen medisch-wetenschappelijk onderzoek (bench) en de klinische praktijk (bed). In het eerste en tweede jaar van de Bachelor geneeskunde worden zes Triple-B lectures georganiseerd.

 

Doelstelling

De doelstelling van de Triple-B lectures is om studenten inzicht te geven in hoe een medisch probleem uit de patiëntenzorg binnen een Universitair Medisch Centrum leidt tot fundamenteel en/of toegepast wetenschappelijk onderzoek en zo kennis genereert die zich vervolgens weer terugvertaalt in vernieuwingen in de patiëntenzorg.

 

Aan het eind van de serie van zes Triple-B lectures heeft een student inzicht in de interacties tussen fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek én de toepassing van die kennis in geavanceerde patiëntenzorg. De student is daarbij in staat één of meer voorbeelden van deze toepassingen te noemen en toe te lichten.

 

Inhoud
Tijdens elke Triple-B lecture zal een (arts-)onderzoeker een voorbeeld behandelen van hoe een vraag vanuit de patiëntenzorg werd vertaald in een onderzoeksvraag en ook hoe het antwoord op de onderzoeksvraag de patiëntenzorg weer heeft beïnvloed. Het niveau van de Triple-B lectures ligt in jaar 2 hoger dan in jaar 1.

 

Bij elke Triple-B lecture hoort een opdracht bestaande uit meerkeuzevragen. Studenten krijgen maximaal twee weken de tijd deze opdracht uit te werken en in te leveren bij de Junior Scientific Masterclass op Nestor.

 

ECTS
Studenten die tenminste 5 van de 6 opdrachten goed uitwerken, krijgen 1 EC toegekend voor het Bachelor 'Honours'-traject.

 

Programma
De JSM Triple-B lectures worden vanaf september 2011 gepubliceerd op Nestor.

 

Aanmelding
Voor een Triple-B lecture hoef je je niet aan te melden. Alle studenten mogen de Triple-B lectures bijwonen.

 

Contactpersoon
prof.dr. J.J. Schuringa, afdeling Hematologie Research
e-mail: j.j.schuringa@umcg.nl

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09
printView this page in: English