Skip to ContentSkip to Navigation
EducationThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassGehonoreerde projecten
University Medical Center Groningen

Proefprojecten (vanaf 2006)

Kunstwerk
Kunstwerk

 

Binnen Bachelor ‘Honours’-traject is het voor tweede en derdejaarsstudenten mogelijk een eigen onderzoeksproject uit te voeren, een Proefproject (6 EC) of een Individueel onderzoeksproject (max. 6 EC; mogelijk tot 1 sept. 2011). De JSM moedigt studenten aan naast de stage Wetenschap van hun reguliere studie één of meerdere van dergelijke wetenschappelijke onderzoeksprojecten uit te voeren.

 

Student-assistentschap en kleine vergoeding onderzoekskosten

Bij honorering van een Proefproject zal de student, als compensatie voor het verrichte werk, gedurende één maand in deeltijd (40%) worden aangesteld als student-assistent. De onderzoeksafdeling, waar het onderzoek plaatsvindt, kan onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een kleine vergoeding voor de te maken onderzoekskosten.

 

Deadlines

Deadlines voor het indienen van aanvragen voor JSM Proefprojecten zijn 1 februari, 1 mei en 1 november van elk jaar.

 

Gehonoreerde projecten:

- Proefprojecten 2012

- Proefprojecten 2011

- Proefprojecten 2010

- Proefprojecten 2009

- Proefprojecten 2008

- Proefprojecten 2007

- Proefprojecten 2006

 

 

 

 

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09