Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP

DNPP

De politiek heeft grote invloed op de maatschappij en dus op het leven van iedereen. Politieke partijen spelen in een democratie een cruciale rol: zij vormen een belangrijke schakel tussen politiek en samenleving. In een tijd van ‘feitenvrije politiek’ en fake news is de beschikbaarheid van betrouwbare informatie over politiek en partijen van groot belang voor het functioneren van de democratie. Daaraan levert het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) op verschillende manieren een bijdrage. Het verzamelt bronnen en gegevens, doet maatschappelijk relevant onderzoek en presenteert valide informatie over politieke partijen. Hiermee biedt het DNPP inzicht in het functioneren van de Nederlandse politiek, ten behoeve van de samenleving en de wetenschap.

Tweets van @DNPP_RUG